Groene nieuwbouw

De gemeente stimuleert en beloont duurzame woningbouw. Uw aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen kan versneld behandeld worden.

Groene nieuwbouw

Het afhandelen van een ‘groene bouwvergunning’ duurt maximaal drie weken, in plaats van de acht weken die voor een reguliere bouwvergunning staan. De voorwaarden leest u hieronder.

Energieprestatienorm

Voorwaarde voor de versnelde vergunning is dat de energieprestatienorm van het gebouw 25% lager is dan de landelijke norm. De Energieprestatienorm voor Gebouwen (EPG) is een manier om te meten hoeveel energie kantoren, woningen, scholen, winkels, sportgebouwen, ziekenhuizen en andere gebouwen verbruiken.

Voorwaarden voor versnelde behandeling

De EPC-waarden zijn maximaal:

  • Woning: Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) maximaal 0,3
  • Kantoor: EPC maximaal 0,825
  • Schoolgebouw: EPC maximaal 0,975
  • Sportgebouw: EPC maximaal 1,35

Het plan moet daarnaast ontvankelijk zijn op basis van de Mor, passen binnen het bestemmingsplan en voldoen aan redelijke eisen van welstand.

Moet het plan aangepast worden op basis van toetsing of op verzoek van de aanvrager zelf? Dan is de reguliere procedure van toepassing.

Bespreek uw nieuwbouwplannen altijd met het Vergunningenloket en doe de Vergunningcheck.