Gemeente kapt bomen om veiligheidsredenen

De gemeente zorgt dat de ongeveer 85.000 bomen in haar beheer gezond en vitaal blijven. We onderhouden onze bomen goed en controleren ze regelmatig. Bomen die niet gezond zijn en een veiligheidsrisico vormen voor de directe omgeving, worden gekapt of gesnoeid. Die bomen kunt u op een kaart opzoeken.

Welke bomen worden gekapt of gesnoeid?

Alle bomen die van de gemeente zijn, worden tenminste eens in de drie jaar gecontroleerd. Dit gebeurt door speciaal opgeleide boomdeskundigen. Zij geven per boom een snoeiadvies. De snoeiwerkzaamheden laten we uitvoeren door de aannemers die ook het dagelijks onderhoud in de wijk doen. In sommige gevallen blijkt uit de controle dat een boom niet meer voldoet aan veiligheidseisen. Alleen snoeien is dan niet genoeg. Deze bomen worden gekapt of zeer sterk gesnoeid. Daarvoor vragen wij een kapvergunning aan. Op de kaart op Amersfoort in Beeld staat voor welke bomen een kapvergunning is aangevraagd.

Aanvragen op de kaart

Op de kaart staan alleen de kapaanvragen voor bomen die na de veiligheidscontrole niet gezond of veilig blijken te zijn. Kapaanvragen van particuliere bomen en van bomen die een wijkbeheerder gedurende het jaar tegenkomt staan niet op deze kaart. Hiervoor verleende kapvergunningen maken we bekend in Stadsberichten.

Ook kapaanvragen voor bomen in projectgebieden staan niet op deze kaart. Bekijk hiervoor de nieuwsberichten of zoek op naam van het gebied, voor meer informatie. De verleende kapvergunningen maken we bekend in Stadsberichten.

Kijk op de interactieve kaart voor de locatie van bomen waarvoor de gemeente vanwege veiligheid of ziekte een kapvergunning heeft aangevraagd. Klik op de locatie van een boom met kapaanvraag om meer te weten te komen over de reden van de kap. Zodra een kapvergunning is verleend, maken wij dat bekend in de Stadsberichten.

Stadsberichten en bekendmakingen

In de Stadsberichten staan verplichte publicaties van besluiten zoals het kappen van een boom. Particuliere kapvergunningen kunt u terugvinden in de Bekendmakingen en niet op bovenstaande interactieve kaart.

Vergunning voor kappen

Als u één of meerdere bomen op uw grondgebied wilt kappen, moet u daarvoor meestal een omgevingsvergunning voor kappen aanvragen. Meer informatie op de pagina Boom kappen.

Melding doen

Heeft u zorgen over -de directe omgeving van- een boom, bijvoorbeeld na een storm? U kunt dan een Melding doen.