Boom kappen

Als je een of meerdere bomen op je grondgebied wilt kappen, moet je daarvoor meestal een omgevingsvergunning voor kappen aanvragen.

Boom kappen

Als de stamomtrek van de boom op een hoogte van 1,30 meter niet meer is dan 35 centimeter, heb je geen vergunning nodig. Dat geldt voor alle boomsoorten.

In de video wordt uitgelegd hoe je een omgevingsvergunning voor kappen aanvraagt en hoe wordt bepaald of je die vergunning wel of niet krijgt.

Helaas is het niet mogelijk om deze video te bekijken aangezien u Marketing Cookies heeft geblokkeerd. Voor meer informatie kunt u terecht op onze Cookies pagina. U kunt deze video alsnog bekijken op YouTube.

Aanvragen

Ga voor het aanvragen en meer informatie naar het Omgevingsloket. Hier kun je nagaan of een vergunning nodig is en krijg je een overzicht van wat je moet aanleveren.

Kosten

Aan een kapvergunning zijn geen kosten verbonden.

Vervolg

Meestal ontvang je binnen 8 weken een besluit over de aanvraag. Als je de boom kapt in combinatie met andere werkzaamheden, kan dit langer duren.

Als de vergunning is verleend, publiceren wij dit. Dan volgt een bezwaartermijn van 6 weken. Pas als deze termijn is verstreken en er geen bezwaar is gemaakt, mag je de boom kappen.

Meer weten? Zie Een vergunning aangevraagd, en nu?

Het kappen van een boom kan ook effect hebben voor je buren. Informeer hen daarom vooraf over je plannen, dat voorkomt onnodige problemen.