Winterregeling voor daklozen van kracht

Omdat het kouder wordt, gaat in regio Eemland de winterregeling van start voor mensen die dakloos zijn. Dat betekent dat er actief gezocht wordt naar ‘buitenslapers’ om hen te motiveren gebruik te maken van de nachtopvang en een maaltijd. De winterregeling gaat in als het kouder wordt dan 1 graad onder nul of als de gevoelstemperatuur kouder is dan 5 graden onder nul.

Ook in andere gemeenten gelden winterregelingen. De winterregeling is bedoeld om mensen die dakloos zijn te beschermen voor gezondheidsschade door de kou.

Extra capaciteit

In Amersfoort is er in de opvanglocaties van Kwintes normaal gezien dagelijks plek voor 52 plekken (26 Smallepad en 26 Amergaard) daklozen. Tijdens de winterregeling komen daar extra plekken bij als dat nodig is. 

Samenwerking

Bij de winterregeling zijn medewerkers van Kwintes, Roads, Leger des Heils, TeamBAS (Bemoeizorg Amersfoort Stad), het JIT (Jeugd Interventie Team), Straatpastoraat Amersfoort en de straatadvocaat betrokken. Zij wisselen tijdens de winterregeling intensief informatie uit om zo snel mogelijk in contact te komen met buitenslapers. 

Meldpunt Bezorgd

Inwoners van Amersfoort die zich zorgen maken over mensen die buiten verblijven, kunnen dit melden via de website Meldpunt Bezorgd, via telefoonnummer 030 630 54 80 of meldpunt@ggdru.nl. Bij levensbedreigende situaties bel je het alarmnummer 112.