Wie wordt de volgende kinderburgemeester van Amersfoort?

De termijn van de eerste kinderburgemeester van Amersfoort, Lynn Verhoeven, loopt begin april 2024 af. Daarom gaat Amersfoort alvast op zoek naar een nieuwe kinderburgemeester! Alle kinderen in Amersfoort die nu in groep 7 zitten mogen solliciteren op de baan van kinderburgemeester. De kinderburgemeester wordt aangesteld voor een periode van een jaar.

Internationale dag van de rechten van het kind

Maandag 20 november 2022 is het de Internationale dag van de rechten van het kind. Artikel 12 van het Kinderrechtenverdrag erkent dat ieder kind het recht heeft op vrije meningsuiting en het recht om gehoord te worden in zaken waar een kind direct door wordt geraakt. 

Activiteiten kinderburgemeester

De kinderburgemeester praat met kinderen, de kinderraad en de kinderwijkraden over onderwerpen die zij belangrijk vinden. En zet de ideeën en wensen van kinderen op de kaart bij de mensen die belangrijke beslissingen nemen over Amersfoort. Ook gaat de kinderburgemeester met de burgemeester of wethouders naar activiteiten die voor kinderen belangrijk zijn, bijvoorbeeld de sinterklaasintocht of Koningsdag. 

Solliciteren 

Kinderen kunnen zich tot uiterlijk 10 januari 2024 verkiesbaar stellen voor de functie van kinderburgemeester via de website van de gemeente Amersfoort. Het is belangrijk dat zij zichzelf in een video voorstellen en vertellen wat hun droom is voor Amersfoort. Wat zouden zij als kinderburgemeester met andere kinderen willen bereiken? Of veranderen? Zo werd Lynn Verhoeven kinderburgemeester omdat kinderen voor haar droom kozen: eenzame kinderen helpen. 

Voorwaarden

Het is ook belangrijk dat de kandidaten in Amersfoort, Hoogland of Hooglanderveen wonen en hier in groep 7 zitten. Uiteindelijk kiezen de kinderwijkraden van de gemeente Amersfoort een droom waarmee zij aan de slag willen. Het kind van die droom wordt de nieuwe kinderburgemeester. Bekijk de oproep van de burgemeester en kinderburgemeester.

Oproep kinderburgemeester 2024

Meer informatie 

Op deze pagina van de website van de gemeente Amersfoort staat meer informatie, ook kun je je hier aanmelden. Je kunt ook mailen naar: kinderburgemeester@amersfoort.nl.