Veelgestelde vragen collectieve zorgverzekering Menzis 2019

Tot en met 31 december kunt u overstappen op de collectieve zorgverzekering van de gemeente Amersfoort of Leusden. De meest gestelde vragen over de verzekering vindt u hieronder. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met de OverstapCoach van Menzis of met de gemeente Amersfoort.

Veelgestelde vragen collectieve zorgverzekering Menzis 2019

Verzekeringspakket

Welke verzekeringen zijn er?

U kiest voor de basisverzekering + een aanvullende verzekering + een tandartsverzekering. U bepaalt zelf welke verzekering het beste bij u past. De basisverzekering is voor alle pakketten gelijk en dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. De aanvullende zorgverzekering en de tandartsverzekering dekken extra zorgkosten of tandartskosten die u maakt. Er zijn drie aanvullende verzekeringen: GarantVerzorgd 1, 2 en 3 en drie tandartsverzekeringen: GarantTandVerzorgd 250, 500 en 750. Alle combinaties zijn mogelijk. Uw totale premie is: de premie basisverzekering + de premie aanvullende verzekering + de premie tandartsverzekering.

Ik heb al een collectieve zorgverzekering via de gemeente maar wil iets wijzigen in mijn pakket. Hoe doe ik dat?

Ga naar www.gezondverzekerd.nl en kies het door u gewenste pakket, klik op ’Kies dit pakket’ en vul het formulier verder in. U kunt ook bellen met Menzis via telefoonnummer 088 222 40 80. De OverstapCoach loopt dan uw gegevens met u door en kan uw pakket voor u wijzigen.

Op de website gezondverzekerd.nl zie ik maar 3 pakketten. Hoe kan ik voor een andere combinatie kiezen?

Via de knop ‘Stel ander pakket samen’ kunt u een andere combinatie van aanvullende en tandartsverzekering kiezen. Ook het wel of niet verzekeren van het verplicht eigen risico kunt u hier kiezen.


Overstappen

Accepteert Menzis mensen met een minder goede gezondheid?

Het maakt niet uit of u ziek of gezond bent. Menzis accepteert iedereen met een laag inkomen zonder medische keuring.

Moet ik mijn huidige zorgverzekering zelf opzeggen?

Nee, als u zich voor 1 januari aanmeldt via www.gezondverzekerd.nl regelt Menzis de uitschrijving bij uw huidige zorgverzekeraar.

Ik heb een betalingsachterstand van mijn zorgpremie, kan ik overstappen?

Heeft u een betalingsachterstand bij een andere verzekeraar dan Menzis?
Dan is overstappen niet mogelijk. Twijfelt u of u kunt overstappen? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Bent u al verzekerd bij Menzis, maar niet bij de collectieve zorgverzekering van de gemeente? Neem contact op met Menzis.

Ik heb al een collectieve zorgverzekering via de gemeente. Moet ik mij opnieuw aanmelden?

Nee, u heeft van Menzis een nieuw polisblad ontvangen voor 2019. Bent u tevreden met uw huidige verzekeringspakket? Dan hoeft u niets te doen.

Kan ik mij gedurende het jaar aanmelden voor de collectieve verzekering?

Ja, dat kan als u al bij Menzis verzekerd bent en voldoet aan de overige voorwaarden (bijvoorbeeld de inkomenseis). Als u niet bij Menzis verzekerd bent, kunt u zich gedurende het lopende jaar alleen aanmelden in één van de volgende situaties:

  • U gaat in Nederland wonen na een lang verblijf in het buitenland.
  • U bent nu niet verzekerd en wordt nu verzekeringsplichtig.
  • U wordt 18 jaar en kan/wil niet meer verzekerd zijn bij uw ouder(s).
  • Als er sprake is van echtscheiding en u een gezamenlijke polis had.
  • Als uw collectieve zorgverzekering stopt (bijvoorbeeld na verhuizing vanuit andere gemeente of bij ontslag)

Let op! U kunt gedurende het jaar niet overstappen naar een pakket waarin het eigen risico meeverzekerd is.


Betaling en vergoeding

Wanneer moet de premie worden betaald?

De premie wordt voorafgaand aan de maand ingehouden op uw uitkering. Als u geen uitkering bij de gemeente heeft, wordt deze afgeschreven via automatische incasso of moet u dit zelf overmaken.

Welke (specifieke) zorgkosten vergoedt Menzis?

Kijk voor een volledig overzicht van de vergoedingen in 2019, inclusief beschrijving, op www.gezondverzekerd.nl/menzis. Of neem contact op met de zorgadviseur van Menzis via 088 222 4242.

Kan ik zelf kiezen naar welke zorgverlener ik ga?

Ja. U krijgt 100 procent van de kosten vergoed wanneer u naar een gecontracteerde zorgverlener gaat en 75 procent vergoed wanneer u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat. Op www.menzis.nl/zorgvinder kunt u opzoeken met welke zorgverleners er een contract is.Verandering in uw situatie

Wat gebeurt er als ik een hoger inkomen krijg?

Ieder jaar controleert de gemeente of deelnemers nog voldoen aan de inkomenseis. Deze controle vindt meestal in het najaar plaats. Voldoet u niet meer aan de inkomenseis, dan wordt per 1 januari van het jaar daarop de collectieve verzekering beëindigd. U krijgt dan van Menzis een aanbod van dezelfde verzekering. Met de korting van Menzis, maar zonder de gemeentelijke extra’s en zonder gemeentelijke bijdrage.

Wat als ik ga verhuizen naar een andere gemeente?

Als u gaat verhuizen naar een andere gemeente kunt u niet meer deelnemen aan de gemeentelijke collectieve zorgverzekering. Mogelijk dat u wel kunt overstappen naar een andere collectieve verzekering bij de gemeente waar u heen verhuist. Op www.gezondverzekerd.nl kunt u bekijken of de gemeente waar u heen verhuist een collectieve zorgverzekering heeft.Eigen risico

Wat is het verplicht eigen risico?

Het bedrag van het verplicht eigen risico voor 2019 is door de overheid vastgesteld op € 385,-. Dit betekent dat u de eerste € 385,- aan zorgkosten in de basisverzekering zelf betaalt. Verzekerden onder de 18 jaar betalen geen premie voor de basisverzekering en hebben ook geen eigen risico.

Kan ik het eigen risico gespreid betalen?

Ja, dat kan. U kunt er ook voor kiezen het eigen risico te verzekeren. Dat kan interessant zijn als u hoge zorgkosten heeft en verwacht uw verplicht eigen risico van € 385,- helemaal op te maken in 2019. Voor Amersfoort en Leusden is dit verschillend geregeld:

  • Woont u in Leusden en verwacht u hoge zorgkosten in 2018? Dan kan het interessant zijn om te kiezen voor pakket GarantVerzorgd 3. Dit pakket heeft de meest uitgebreide dekking en het eigen risico is standaard meeverzekerd. Bij dit pakket betaalt de gemeente de kosten van het verzekeren van het eigen risico.
  • Woont u in Amersfoort en weet u zeker dat u het eigen risico volledig gaat gebruiken in 2018? Dan kan verzekeren van het eigen risico interessant zijn. U betaalt dan elke maand een bedrag bovenop uw premie. En u krijgt een korting van 5%. Let op: wanneer u het eigen risico niet opmaakt, ontvangt u geen geld terug.

Kijk op www.gezondverzekerd.nl/leusden of www.gezondverzekerd.nl/amersfoort voor meer informatie.
Tandartsverzekering

Waarom moet ik een tandartsverzekering kiezen?

We vinden het belangrijk dat u ook de kosten voor de tandarts goed verzekert. Heeft u een volledige prothese (onder en boven)? Dan is een tandartsverzekering niet verplicht. Kijk voor de premies en de vergoedingen van de tandartsverzekering op www.gezondverzekerd.nl/amersfoort of www.gezondverzekerd.nl/leusden.

Ik heb een volledige prothese (boven en onder). Heb ik dan een tandartsverzekering nodig?

Wanneer u een volledige gebitsprothese (onder en boven) heeft dan is een tandartsverzekering niet verplicht. Verwacht u wel kosten voor (het onderhoud van) uw prothese? Kies dan de speciale tandprotheseverzekering.

Aanvragen?

De collectieve zorgverzekering aanvragen? Lees meer over de aanvraag:

Voor inwoners van Amersfoort

Voor inwoners van Leusden

Contact

Vragen over het juiste verzekeringspakket? Bel met de OverstapCoach van Menzis:

088 222 4080

Andere vragen? Neem contact op met de gemeente:

14 033