Spelregels bij de uitkering

U heeft een uitkering. Daar horen rechten en plichten bij. Een aantal van deze 'spelregels' staan hieronder voor u op een rij. U kunt altijd contact opnemen met uw klantmanager als u meer wilt weten.

Werk zoeken

U kunt hulp krijgen bij het zoeken naar werk. U bent wel verplicht om alles te doen om weer zo snel mogelijk aan het werk te komen. We verwachten dat u:

  • zelf actief zoekt naar werk.
  • algemeen geaccepteerd werk aanneemt.
  • bereid bent om drie uur per dag te reizen als dat nodig is om werk te vinden of te krijgen.
  • kennis en vaardigheden krijgt of behoudt die nodig zijn om te werken.
  • de kans op het vinden of krijgen van het werk niet tegenhoudt door onverzorgde kleding, gebrek aan verzorging of door uw gedrag.

Vakantiegeld

U heeft recht op vakantiegeld. Wanneer u dit bedrag op uw rekening krijgt, kunt u opzoeken op: Betaaldagen van de uitkering.

Jaaropgave

U ontvangt elk jaar rond 15 februari een jaaropgave. Hierin staat hoeveel bijstandsuitkering u het afgelopen jaar ontvangen heeft. Bewaar de jaaropgave goed, u krijgt hem maar één keer. U kunt de jaaropgave gebruiken voor de aangifte inkomstenbelasting, of voor het aanvragen van huur- en zorgtoeslag. Ook andere instanties kunnen vragen om uw jaaropgave.

Vergoedingen en extra bedragen

Als u een uitkering heeft, kan het zijn dat u ook een andere vergoedingen of geldbedrag kunt aanvragen. Bijvoorbeeld voor sport of cultuur of een reparatie van uw kapotte koelkast of wasmachine. Kijk op regelingen laag inkomen of vraag het uw klantmanager.

Bijstandsnormen: hoe hoog mag uw inkomen zijn?

Wilt u weten wat het bedrag is van uw bijstandsuitkering? Of wilt u opzoeken hoe hoog uw inkomen of uitkering mag zijn om een regeling of vergoedingen aan te vragen? U kunt dit opzoeken in de tabel met bijstandsnormen. Neem dan contact op met uw klantmanager.

Veranderingen doorgeven

Een verandering in uw situatie moet u zo snel mogelijk aan ons doorgeven. Bijvoorbeeld een ander adres, iemand die bij u komt wonen of weggaat, een nieuw rekeningnummer, inkomsten, een vakantie of verblijf in het buitenland.

Controle

Wij controleren de gegevens die u aan ons geeft met de gegevens van onder andere de belastingdienst en het UWV. De gemeente kan een huisbezoek doen om uw woonsituatie te controleren. De gemeente kan vragen stellen over uw inkomen, uw woonsituatie en uw uitgaven. U moet ons altijd de juiste informatie geven.

Fraude

Met fraude bedoelen wij het met opzet te weinig of verkeerde informatie geven. U heeft daarbij de bedoeling een uitkering te krijgen of te houden, terwijl u daar geen recht op heeft. Voorbeelden van fraude: u geeft inkomsten niet door, u geeft door gescheiden te zijn terwijl dat niet zo is, u geeft niet door dat u samenwoont, of u geeft een onjuist adres door, u geeft niet door als u tijdelijk op een ander adres in Nederland of het buitenland verblijft, u geeft niet door dat u bezittingen (huis, grond, rekeningen) in Nederland of in het buitenland heeft.
Fraude is strafbaar. Er staan hoge geldboetes op. Het is dus belangrijk dat u ons altijd de juiste informatie geeft.