Spelregels bij de uitkering

Je hebt een uitkering. Daar horen rechten en plichten bij. Een aantal van deze 'spelregels' staan hieronder voor jou op een rij. Je kunt altijd contact opnemen met jouw klantmanager als je meer wilt weten.

Werk zoeken

Je kunt hulp krijgen bij het zoeken naar werk. Je bent wel verplicht om alles te doen om weer zo snel mogelijk aan het werk te komen. We verwachten dat je:

  • zelf actief zoekt naar werk.
  • algemeen geaccepteerd werk aanneemt.
  • bereid bent om drie uur per dag te reizen als dat nodig is om werk te vinden of te krijgen.
  • kennis en vaardigheden krijgt of behoudt die nodig zijn om te werken.
  • de kans op het vinden of krijgen van het werk niet tegenhoudt door onverzorgde kleding, gebrek aan verzorging of door uw gedrag.

Vakantiegeld

Je hebt recht op vakantiegeld. Wanneer je dit bedrag op jouw rekening krijgt, kun je opzoeken op: Betaaldagen van de uitkering.

Jaaropgave

Je ontvangt elk jaar rond 15 februari een jaaropgave. Hierin staat hoeveel bijstandsuitkering je het afgelopen jaar ontvangen hebt. Bewaar de jaaropgave goed, je krijgt hem maar één keer. Je kunt de jaaropgave gebruiken voor de aangifte inkomstenbelasting, of voor het aanvragen van huur- en zorgtoeslag. Ook andere instanties kunnen vragen om jouw jaaropgave.

Vergoedingen en extra bedragen

Als je een uitkering hebt, kan het zijn dat je ook een andere vergoedingen of geldbedrag kunt aanvragen. Bijvoorbeeld voor sport of cultuur of een reparatie van uw kapotte koelkast of wasmachine. Kijk op regelingen laag inkomen of vraag het jouw klantmanager.

Bijstandsnormen: hoe hoog mag je inkomen zijn?

Wi je weten wat het bedrag is van jouw bijstandsuitkering? Of wil je opzoeken hoe hoog jouw inkomen of uitkering mag zijn om een regeling of vergoedingen aan te vragen? Je kunt dit opzoeken in de tabel met bijstandsnormen. Neem dan contact op met jouw klantmanager.

Veranderingen doorgeven

Een verandering in jouw situatie moet je zo snel mogelijk aan ons doorgeven. Bijvoorbeeld een ander adres, iemand die bij je komt wonen of weggaat, een nieuw rekeningnummer, inkomsten, een vakantie of verblijf in het buitenland.

Controle

Wij controleren de gegevens die je aan ons geeft met de gegevens van onder andere de belastingdienst en het UWV. De gemeente kan een huisbezoek doen om jouw woonsituatie te controleren. De gemeente kan vragen stellen over jouw inkomen, jouw woonsituatie en jouw uitgaven. Je moet ons altijd de juiste informatie geven.

Fraude

Met fraude bedoelen wij het met opzet te weinig of verkeerde informatie geven. Je hebt daarbij de bedoeling een uitkering te krijgen of te houden, terwijl je daar geen recht op heeft.

Voorbeelden van fraude:

  • je geeft inkomsten niet door;
  • je geeft door gescheiden te zijn terwijl dat niet zo is;
  • je geeft niet door dat je samenwoont of je geeft een onjuist adres door;
  • je geeft niet door als je tijdelijk op een ander adres in Nederland of het buitenland verblijft;
  • je geeft niet door dat jouw bezittingen (huis, grond, rekeningen) in Nederland of in het buitenland hebt.

Fraude is strafbaar. Er staan hoge geldboetes op. Het is dus belangrijk dat je ons altijd de juiste informatie geeft.