Regels voor de bijstandsuitkering

De regels bij een bijstandsuitkering, de bijstandsnormen en de online formulieren om wijzigingen door te geven.

Zoeken naar werk

U bent verplicht om alles te doen om weer zo snel mogelijk aan het werk te komen. We verwachten dat u:  

 • zelf actief zoekt naar werk.
 • algemeen geaccepteerd werk aanneemt.
 • bereid bent om drie uur per dag te reizen als dat nodig is om werk te vinden of te krijgen.
 • kennis en vaardigheden krijgt of behoudt die nodig zijn om te werken.
 • de kans op het vinden of krijgen van het werk niet tegenhoudt door onverzorgde kleding, gebrek aan verzorging of door uw gedrag.

Lees meer over hulp bij het zoeken naar werk.

Inkomsten doorgeven

Als u inkomsten heeft, geeft u die iedere maand via de mail door. U kunt uw inkomstenoverzicht mailen naar inkomstensz@amersfoort.nl. Doe dit zo snel mogelijk, zodat uw aanvullende uitkering snel in orde is.

Verandering doorgeven

Als u een uitkering ontvangt, heeft u een inlichtingenplicht. Dit betekent dat u de juiste informatie moet geven. De volgende zaken geeft u meteen door:

 • veranderingen in uw persoonlijke, financiële of gezinssituatie
 • verblijf in het buitenland
 • als u werk heeft gevonden (of meer of minder gaat werken/verdienen)
 • als u vrijwilligerswerk wilt gaan doen of een opleiding wilt gaan volgen
 • alle andere zaken die van invloed kunnen zijn op uw recht op een uitkering


U geeft uw wijziging door via:

 • Het online wijzigingsformulier (u heeft hiervoor DigiD nodig)
 • Het gele wijzigingsformulier dat u heeft gekregen. U vult het formulier in, zet uw handtekening eronder en stuurt het naar:

  Gemeente Amersfoort
  Uitkeringsadministratie
  Antwoordnummer 972
  3800 VB Amersfoort

  Geen formulier? Vraag uw klantmanager om een nieuw formulier of vul het online wijzigingsformulier in met uw DigiD.

Het is belangrijk dat u veranderingen in uw situatie op tijd doorgeeft. Doet u dit niet, dan kunt u een geldboete krijgen.

Vakantie doorgeven

Vakantie of verblijf op een ander adres, geeft u door aan uw klantmanager. Het maakt niet uit of u in Nederland blijft of naar het buitenland gaat. Meld uw vakantie minimaal een week voordat u vertrekt. Dit kan via uw klantmanager of met het online formulier: Aanvraag vakantie of verblijf in het buitenland (u heeft hiervoor DigiD nodig).

Betaaldagen van de uitkering en het vakantiegeld
Jaaropgave

U ontvangt elk jaar in januari een jaaropgave. Hierin staat hoeveel bijstand u het afgelopen jaar ontvangen heeft. Bewaar de jaaropgave goed, u krijgt hem maar één keer. U kunt de jaaropgave gebruiken voor de aangifte inkomstenbelasting, of voor het aanvragen van huur- en zorgtoeslag. Ook andere instanties kunnen vragen om uw jaaropgave.

Controle

Wij controleren de gegevens die u aanlevert met de gegevens van onder andere de belastingdienst en het UWV.  De gemeente kan een huisbezoek doen om uw woonsituatie te controleren. De gemeente kan vragen stellen over inkomen, wonen en uitgaven. U bent verplicht deze vragen te beantwoorden.

Fraude

Met fraude bedoelen wij het met opzet te weinig of verkeerde informatie geven. U heeft daarbij de bedoeling een uitkering te krijgen of te houden, terwijl u daar geen recht op heeft. Voorbeelden van fraude:

 • het niet opgeven van inkomsten
 • u geeft door gescheiden te zijn terwijl dat niet zo is
 • het verzwijgen van samenwonen
 • het opgeven van een vals adres
 • het niet doorgeven van vakanties in Nederland en/of in het buitenland
 • het niet opgeven van bezittingen (huis, grond, rekeningen) in Nederland of in het buitenland

Fraude is strafbaar. Er staan hoge geldboetes op.

DigiD

Voor het online doorgeven van veranderingen en vakantie heeft u DigiD nodig. DigiD (spreek uit: ‘Diegiedee’) staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. Voortaan kunt u met één inlogcode terecht bij elektronische diensten van steeds meer overheidsinstellingen.

U heeft nog geen DigiD account?

Als u nog geen DigiD heeft kunt u deze aanvragen op de website van DigiD: www.digid.nl.

Digid
Bijstandsnormen

Om de hoogte van uw bijstandsuitkering te bekijken of om te zien hoe hoog uw inkomen mag zijn om in aanmerking te komen voor een regeling bij een laag inkomen kunt u deze lijst met bijstandsnormen openen.

Sluit
 1. Stuur deze pagina door
 2. Bedankt
Stuur deze pagina door