Jeugdfonds Sport & Cultuur: activiteiten voor ieder kind

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is een regeling voor gezinnen met een laag inkomen. Via dit fonds kan een kind meedoen met sport, muziek, toneel, dans of kunst.

Jeugdfonds Sport & Cultuur: activiteiten voor ieder kind

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt het lesgeld voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek- of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus. Het gezin kan het lidmaatschap en eventuele materiaalkosten vergoed krijgen.

Voor wie

Gezinnen met een laag gezinsinkomen, rond de 120% van de bijstandsnorm (in overleg).

Voorwaarden

  • Het gezinsinkomen is laag, rond de 120% van de bijstandsnorm die voor jouw situatie geldt (in overleg).
  • De regeling is voor kinderen van 0 tot en met 17 jaar, die in Amersfoort wonen.
  • Het geld is voor een sport of culturele activiteit bij een vereniging of erkende aanbieder.
  • Het geld gaat rechtstreeks naar de vereniging of aanbieder die de activiteit verzorgt.

Je kind kan naast de vergoeding voor sport of een culturele activiteit ook zwemles betaald krijgen om het A- en B-diploma te halen.

Aanvragen

Alleen een tussenpersoon kan de regeling aanvragen. Dat kan een leraar, hulpverlener, huisarts, iemand van het wijkteam, GGD consultatiebureau of de klantmanager van de gemeente zijn. Aanvragen kan online via de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.