Jeugdfonds Sport & Cultuur: activiteiten voor ieder kind

Een regeling voor gezinnen met een laag inkomen, waardoor hun kind kan meedoen met sport, muziek, toneel, dans of kunst.

Jeugdfonds Sport & Cultuur: activiteiten voor ieder kind

Voor wie

Gezinnen met een laag gezinsinkomen, rond de 120 % van de bijstandsnorm (in overleg).

Voorwaarden

  • Het gezinsinkomen is laag, rond de 120 % van de bijstandsnorm die voor u geldt (in overleg).
  • De regeling is voor kinderen van 0 tot en met 17 jaar, die in Amersfoort wonen.
  • Het geld is voor een sport of culturele activiteit bij een vereniging of erkende aanbieder.
  • Het geld gaat rechtstreeks naar de vereniging of aanbieder die de activiteit verzorgt.

Uw kind kan naast de vergoeding voor sport of culturele activiteit ook nog zwemles betaald krijgen voor het behalen van het A- en B-diploma.

Aanvragen

Alleen een tussenpersoon kan de regeling aanvragen (leraar, hulpverlener, huisarts, wijkteam, GGD consultatiebureau, klantmanager gemeente). Dit kan online via de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Het gezin kan het lidmaatschap en eventuele materiaalkosten vergoed krijgen.