Individuele inkomenstoeslag

Een jaarlijks geldbedrag voor inwoners die al vijf jaar of langer een laag inkomen hebben.

Individuele inkomenstoeslag

Heeft u in 2020 individuele inkomenstoeslag ontvangen van ons? U krijgt dan automatisch bericht over wat dat betekent voor uw situatie in 2021.

Voor wie?

  • U heeft vijf jaar (inwoners Leusden: drie jaar) of langer een inkomen dat niet hoger was (en is) dan de bijstandsnorm (100%, bijstandsnorm).

  • Uw vermogen (bijvoorbeeld spaargeld of vermogen in een eigen woning) is niet hoger dan wat u voor de bijstand mag hebben. U vindt het bedrag in het schema van bijstandsnormen.
  • U bent tussen de 21 jaar en de AOW-leeftijd.
  • U heeft geen uitzicht op een hoger inkomen en u heeft al het mogelijke gedaan om met betaald werk een hoger inkomen te krijgen.

Als u getrouwd bent of samenwoont, gelden alle voorwaarden voor u beiden.

Aanvragen

Vul het aanvraagformulier in en stuur het op, samen met de gevraagde kopieën over uw inkomen:

U kunt de toeslag niet met terugwerkende kracht aanvragen.

Bedragen

De toeslag is een geldbedrag dat u jaarlijks kunt aanvragen. De hoogte ervan hangt af van de samenstelling van uw gezin. In het jaar 2021 gelden de volgende bedragen:

Echtpaar/samenwonend € 602,-
Alleenstaande ouder € 540,-
Alleenstaande € 420,-