Individuele inkomenstoeslag

Een jaarlijks geldbedrag voor inwoners die al vijf jaar of langer een laag inkomen hebben.

Individuele inkomenstoeslag

Heeft u in 2020 individuele inkomenstoeslag ontvangen van ons? U krijgt dan automatisch bericht over wat dat betekent voor uw situatie in 2021.

Voor wie?

  • U heeft vijf jaar (inwoners Leusden: drie jaar) of langer een inkomen dat niet hoger was (en is) dan de bijstandsnorm (110%, bijstandsnorm).

  • Uw vermogen (bijvoorbeeld spaargeld of vermogen in een eigen woning) is niet hoger dan wat u voor de bijstand mag hebben. U vindt het bedrag in het schema van bijstandsnormen.
  • U bent tussen de 21 jaar en de AOW-leeftijd.
  • U heeft geen uitzicht op een hoger inkomen en u heeft al het mogelijke gedaan om met betaald werk een hoger inkomen te krijgen.

Als u getrouwd bent of samenwoont, gelden alle voorwaarden voor u beiden.

Aanvragen

Vul het aanvraagformulier in en stuur het op, samen met de gevraagde kopieën over uw inkomen:

U kunt de toeslag niet met terugwerkende kracht aanvragen.

Bedragen

De toeslag is een geldbedrag dat u jaarlijks kunt aanvragen. De hoogte ervan hangt af van de samenstelling van uw gezin. Vanaf 1 juni 2021 gelden de volgende bedragen voor inwoners van Amersfoort:

Alleenwonend € 420,-
Alleenstaande ouder € 540,-
Echtpaar/samenwonend zonder kinderen € 602,-
Echtpaar/samenwonend met kinderen jonger dan 12 jaar € 602,-
Echtpaar/samenwonend met een of meer kinderen die 12 jaar of ouder zijn (maar jonger dan 18) € 639,-

Heeft u een laag inkomen? Er zijn regelingen.

Misschien heeft u recht op extra geld of andere regelingen. Bijvoorbeeld een bijdrage om lid te worden van een sportvereniging of bijzondere bijstand voor noodzakelijke kosten. Kijk eens op www.geldcheck033.nl of neem contact op met uw klantmanager of het serviceteam op 14 033.

Vragen?

Neemt dan contact op met het Serviceteam op 14033. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur. U kunt ook mailen naar serviceteamWIZ@amersfoort.nl. Heeft u een cliëntnummer? Zet dit dan bij het onderwerp in uw mail, dan kunnen wij u sneller helpen.