Ik ben inwoner van Amersfoort

Heeft u een laag inkomen? Misschien heeft u dan recht op extra geld of een regeling.

Rondkomen van een (tijdelijk) laag inkomen is niet makkelijk. Daarom steunen we Amersfoorters financieel en bieden we hulp. Voor iedereen met een laag inkomen, óók als u werkt! Dit doen we samen met partners uit de stad. Check snel en anoniem of u recht hebt op één of meer financiële bijdragen:

GELDCHECK033

Met DigiD kunt u sommige bijdragen ook direct aanvragen. Heeft u geen DigiD, dan kunt u eerst DigiD aanvragen.

Overzicht van alle regelingen en hulp

Vaak is er tijdelijke ondersteuning mogelijk bij (dreigende) financiële problemen. Via Geldcheck033 kunt u checken of u recht hebt op een aantal regelingen. Maar er zijn nog meer mogelijkheden voor financiële bijdragen, ondersteuning en advies voor inwoners van Amersfoort met een (tijdelijk) laag inkomen. Op Geldcheck033.nl/regelingen staat een overzicht van (ongeveer 25) Amersfoortse organisaties bij elkaar. En stapt u bij één organisatie binnen, dan kunnen zij u gemakkelijk laten zien welke regelingen er bij de andere organisaties in de stad zijn.

Regelingen van de gemeente Amersfoort :

  • Bijdrage sport en cultuur voor volwassenen: een bijdrage voor sporten of meedoen aan culturele activiteiten.

  • Kledingpas: een fashioncheque van € 100,- voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar.

  • Regelingen en toeslagen van de Belastingdienst: kijk op de website van de Belastingdienst voor informatie over huur- en zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag.

Vragen?

Als u wilt weten of u voor financiële ondersteuning in aanmerking komt, kunt u ons ook bellen:

14 033

Campagneposter Geldcheck033