Hulp bij schulden en geldzaken

Heb je schulden en kom je er zelf niet uit? Of ben je zzp'er en verwacht je een daling van je inkomen? Iedereen met geldproblemen, zorgen of vragen over geldzaken kan gratis hulp krijgen.

Hulp bij schulden en geldzaken

Hulp bij schulden of geldproblemen

Stadsring51 helpt je je schulden uit te zoeken en aan te pakken. Bijvoorbeeld als:

 • je niet meer weet hoe je sommige rekeningen moet betalen
 • je het overzicht kwijt bent
 • je brieven van incassobureaus of deurwaarders krijgt

Maak een afspraak met een deskundige om samen naar je situatie te kijken:

Meer schulden voorkomen

Gemiddeld duurt het 5 jaar voordat mensen die een betalingsachterstand hebben hulp zoeken. Kleine achterstanden kunnen zo grotere schulden worden en om hulp vragen wordt steeds moeilijker. Om dit te voorkomen, werkt de gemeente samen met Stadsring51.

In de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs) is opgenomen dat instanties betalingsachterstanden moeten melden aan de gemeente. Stadsring51 neemt contact op met alle inwoners waarover een melding is gestuurd om te kijken of hulp gewenst is. Lees er meer over op www.vroeg-eropaf.nl.

Vragen over geld, werk en inkomen

Het Geldloket Amersfoort geeft antwoord op al je vragen over geldzaken. Bijvoorbeeld als:

 • je inkomen lager wordt, maar je lasten/vaste kosten niet
 • je gaat scheiden of wordt ontslagen
 • je binnenkort pensioen krijgt en een ex-partner hebt
 • je wordt ontslagen en een eigen huis hebt

Maak een afspraak met een deskundige om je situatie samen te bekijken:

  Het Geldloket heeft een locatie in het centrum aan de Van Persijnstraat 21 en in Nieuwland aan Watersteeg 85.

  Vragen over rechten en plichten

  Bij de informatiewinkels van Informatie033 kun je terecht met vragen over uw rechten en plichten. Zoals:

  • Waar heb je recht op als het gaat om je inkomen of uitkering?
  • Wat kun je terugkrijgen van de belasting?
  • Heb je een vraag over de rekening van je energiebedrijf?
  • Van welke regelingen kun je gebruikmaken?

  Kijk voor de informatiewinkel in je buurt op www.indebuurt033.nl/informatiewinkels.

  Geldcheck033

  Rondkomen van een (tijdelijk) laag inkomen is niet makkelijk. Daarom steunen we Amersfoorters financieel en bieden we hulp. Voor iedereen met een laag inkomen, ook als je werkt. Dit doen we samen met partners uit de stad. Check snel en anoniem of je recht hebt op een of meer financiële bijdragen:

  GELDCHECK033

  Met DigiD kun je sommige bijdragen ook direct aanvragen. Heb je geen DigiD, dan kun je dat aanvragen via de website van DigiD.