Hulp bij schulden en geldzaken

Heeft u schulden en komt u er zelf niet uit? Of bent u ZZP'er en verwacht u een daling van uw inkomen? Iedereen met geldproblemen, zorgen of vragen over geldzaken kan gratis hulp krijgen.

Hulp bij schulden en geldzaken

Voor iedereen met geldproblemen of vragen over geldzaken.

Stadsring51 helpt u uw schulden uit te zoeken en aan te pakken. Bijvoorbeeld als:

 • u niet meer weet hoe u sommige rekeningen moet betalen
 • u het overzicht kwijt bent
 • u brieven van incassobureaus of deurwaarders krijgt

Maak een afspraak met een deskundige om samen uw situatie te bekijken.

Adres en contact

Stadsring 51, Amersfoort 033 460 0600 www.stadsring51.nl info@stadsring51.nl

Gemiddeld duurt het 5 jaar voordat mensen met betalingsachterstanden hulp zoeken. Kleine betalingsachterstanden kunnen grotere schulden worden en om hulp vragen wordt steeds moeilijker. De gemeente Amersfoort wil dit voorkomen en werkt daarom intensief samen met Stadsring51. Per 1 januari 2021 zijn instanties verplicht om betalingsachterstanden te melden aan de gemeente. Dit staat in de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs). Stadsring51 neemt contact op met alle inwoners waarover een melding is gestuurd, om te kijken of hulp gewenst is.

Het Geldloket Amersfoort geeft antwoord op al uw vragen over geldzaken. Bijvoorbeeld als uw persoonlijke situatie verandert:

 • Uw inkomen wordt lager, maar uw lasten/vaste kosten niet.
 • U gaat scheiden of u wordt ontslagen.
 • U krijgt binnenkort pensioen en u heeft een ex-partner.
 • U wordt ontslagen en u heeft een eigen huis.

Maak een afspraak met een deskundige om samen uw situatie te bekijken.

Adres en contact

Geldloket locatie centrum Van Persijnstraat 21, Amersfoort

Geldloket locatie De Herberg in Nieuwland Watersteeg 85, Amersfoort

033 800 9970 www.geldloket.nl info@geldloket.nl

Bij Informatie033, de informatiewinkels in uw buurt, kunt u terecht met vragen over uw rechten en plichten. Zoals:

 • Waar heeft u recht op als het gaat om uw inkomen of uitkering?
 • Wat kunt u terugkrijgen van de belasting?
 • Heeft u een vraag over de rekening van uw energiebedrijf?
 • Van welke regelingen kunt u gebruikmaken?

Adres en contact

Kijk voor de informatiewinkel in uw buurt op www.indebuurt033.nl/informatiewinkels.

Geldcheck033

Rondkomen van een (tijdelijk) laag inkomen is niet makkelijk. Daarom steunen we Amersfoorters financieel en bieden we hulp. Voor iedereen met een laag inkomen, óók als u werkt! Dit doen we samen met partners uit de stad. Check snel en anoniem of u recht hebt op één of meer financiële bijdragen:

GELDCHECK033

Met DigiD kunt u sommige bijdragen ook direct aanvragen. Heeft u geen DigiD, dan kunt u eerst DigiD aanvragen.