Hulp bij het zoeken naar werk

U bent actief op zoek naar werk en doet wat u kunt. De gemeente kan daarbij helpen. Hoe werkt het?

U ontvangt een uitkering van de gemeente en u heeft een klantmanager

U bespreekt met uw klantmanager of u hulp kunt krijgen bij het zoeken naar werk. Of dat u hulp kunt krijgen om uw kans op werk te vergroten. Dat kan door een cursus of training te volgen of door een beroepskeuzetest te doen. Ook kunt u werkervaring opdoen door vrijwilligerswerk te gaan doen of door tijdelijk op een plek te werken (een werkervaringsplek). Uw klantmanager koppelt u aan een vaste begeleider van Arbeidsintegratie en met hem of haar maakt u een plan voor de komende tijd.

We gaan altijd uit van wat u kunt. Er is ook aandacht voor eventuele problemen die het zoeken naar werk moeilijker maken.

U ontvangt geen uitkering

Als u tenminste 16 uur per week wilt werken, kan de gemeente u ook begeleiden bij het zoeken van werk. Hoe het werkt:

  • U belt de gemeente via telefoonnummer 14 033 en vraagt om een gesprek bij
    Arbeidsintegratie
  • Wij nodigen u vervolgens uit voor een gesprek en nemen met u door wat uw mogelijkheden zijn
  • We maken een plan hoe we dit gaan aanpakken en gaan aan de slag

U krijgt maximaal zes begeleidingsgesprekken met een vaste begeleider van Arbeidsintegratie. Hij of zij kan u helpen om duidelijk te krijgen welk werk bij u past en kan u ondersteunen bij het vinden van werk. Dit kan bijvoorbeeld door:

  • samen te kijken naar uw sollicitatiebrief of cv
  • samen een sollicitatiegesprek te oefenen
  • te kijken of het nodig is een cursus of training te volgen
  • een beroepskeuzetest te doen

U bespreekt dit met uw trajectbegeleider.

Kosten

U kunt gratis gebruik maken van zes begeleidingsgesprekken.
De kosten voor extra ondersteuning hangen af van uw gezinsinkomen. Het inkomen van uw partner telt bijvoorbeeld hierin mee.
Is uw gezinsinkomen hoger dan 180% van het bruto minimumloon dan betaalt u de kosten voor de extra ondersteuning zelf.
Is uw gezinsinkomen lager dan 180% van het bruto minimumloon dan betaalt de gemeente dit voor u. U moet zich houden aan de afspraken die u heeft gemaakt met uw begeleider.

Als u een uitkering van de gemeente ontvangt, betaalt u niets voor de ondersteuning door Arbeidsintegratie. U moet zich wel aan de afspraken houden.

U heeft een Indicatie Banenafspraak van het UWV 

Heeft u een toekenning Indicatie Banenafspraak van het UWV ontvangen? Dan kunt u ook begeleiding krijgen van een trajectbegeleider van de gemeente. Die helpt u bij het onderzoeken van uw mogelijkheden en het vinden van een passende werkplek. Meer informatie? Neem contact op met een teamcoördinator van de afdeling Arbeidsintegratie via 14 033. 

Contact

Neem contact met ons op via telefoonnummer:

14 033