Hulp bij het zoeken naar werk

U bent actief op zoek naar werk en doet wat u kunt. De gemeente kan daarbij helpen. Hoe werkt het?

U ontvangt een uitkering van de gemeente en u heeft een klantmanager

U bespreekt met uw klantmanager of u hulp kunt krijgen bij het zoeken naar werk. Of dat u hulp kunt krijgen om uw kans op werk te vergroten. Dat kan door een cursus of training te volgen of door een beroepskeuzetest te doen. Ook kunt u werkervaring opdoen door vrijwilligerswerk te gaan doen of door tijdelijk op een plek te werken (een werkervaringsplek). Uw klantmanager koppelt u aan een vaste begeleider van Arbeidsintegratie en met hem of haar maakt u een plan voor de komende tijd.

We gaan altijd uit van wat u kunt. Er is ook aandacht voor eventuele problemen die het zoeken naar werk moeilijker maken.

U ontvangt geen uitkering

Als u tenminste 16 uur per week wilt werken, kan de gemeente u ook begeleiden bij het zoeken van werk. Hoe het werkt:

 • U schrijft zich in als werkzoekende op www.werk.nl
 • U belt daarna de gemeente via telefoonnummer 14 033 en vraagt om een gesprek bij
  Arbeidsintegratie
 • Wij nodigen u vervolgens uit voor een gesprek en nemen met u door wat uw mogelijkheden zijn
 • We maken een plan hoe we dit gaan aanpakken en gaan aan de slag

U krijgt maximaal zes begeleidingsgesprekken met een vaste begeleider van Arbeidsintegratie. Hij of zij kan u helpen om duidelijk te krijgen welk werk bij u past en kan u ondersteunen bij het vinden van werk. Dit kan bijvoorbeeld door:

 • samen te kijken naar uw sollicitatiebrief of cv
 • samen een sollicitatiegesprek te oefenen
 • te kijken of het nodig is een cursus of training te volgen
 • een beroepskeuzetest te doen

U bespreekt dit met uw trajectbegeleider.

U heeft een Indicatie Banenafspraak van het UWV

Heeft u een toekenning Indicatie Banenafspraak van het UWV ontvangen? Dan kunt u ook begeleiding krijgen van een trajectbegeleider van de gemeente. Die helpt u bij het onderzoeken van uw mogelijkheden en het vinden van een passende werkplek. Meer informatie? Neem contact op met een teamcoƶrdinator van de afdeling Arbeidsintegratie via 14 033.

Kosten

Als u een uitkering van de gemeente ontvangt, betaalt u niets voor de ondersteuning door Arbeidsintegratie. U moet zich dan wel aan de afspraken houden.

Als u geen uitkering van de gemeente ontvangt, hangen de kosten af van uw gezinsinkomen. Het inkomen van uw partner telt mee:

 • Is uw gezinsinkomen minder dan 150 procent van het bruto minimumloon (zie www.rijksoverheid.nl) dan hoeft u de ondersteuning niet te betalen. Wel moet u zich houden aan de afspraken die u maakt met uw begeleider. En als u het traject zonder goede reden beĆ«indigt, moet u de gemaakte kosten alsnog betalen.
 • Is uw gezinsinkomen meer dan 150 procent van het bruto minimumloon (zie www.rijksoverheid.nl) dan betaalt u de kosten voor begeleiding zelf.

Contact

Neem contact met ons op via telefoonnummer:

14 033