Fraude melden

De gemeente Amersfoort besteedt jaarlijks veel geld aan zorg voor haar inwoners. We vinden het belangrijk dat geld op de juiste plek terecht komt.

Fraude melden

Vermoedt u fraude of oneigenlijk gebruik met pgb’s, bijstand? Of denkt u dat een zorgaanbieder, budgethouder of zorgvrager de regels overtreedt? Dan kunt u dit melden. Dat kan anoniem. Meldingen behandelen wij altijd strikt vertrouwelijk. Geef uw informatie over (vermoedens van) fraude in de zorg aan ons door.

Zo kunt u een melding doorgeven

Na uw melding

Als uw tip bruikbaar is, stellen wij een onderzoek in naar de fraude. Over de voortgang van dit onderzoek kunnen wij u niet altijd informeren, in verband met privacy.