Fraude melden

Als u denkt dat iemand bijstandsfraude pleegt, kunt u dit melden.

  Fraude melden

Denkt u dat iemand in uw omgeving onterecht een bijstandsuitkering ontvangt? Bijvoorbeeld omdat iemand bijklust, samenwoont of een huis in het buitenland heeft? Dan kunt u dat bij de gemeente melden.

Hoe meldt u fraude?

U hoeft uw eigen naam niet te noemen. Wij gaan vertrouwelijk en zorgvuldig om met de informatie die u geeft.

Na uw melding

Als uw tip bruikbaar is, stellen wij een onderzoek in naar de uitkeringsfraude. Over de voortgang van dit onderzoek kunnen wij u niet informeren, in verband met privacy.