Welstand

Algemeen

Als je een omgevingsvergunning hebt aangevraagd, toetst de gemeente je bouwplannen aan de zogenoemde eisen van welstand. Dit zijn criteria voor bijvoorbeeld vormgeving, hoogte, details en materiaal- en kleurgebruik.

Welstandsnota

De eisen voor welstand zijn vastgelegd in de Welstandsnota en worden daaraan getoetst. In de welstandsnota staan gebiedsgerichte en algemene voorwaarden, maar ook criteria voor kleinere bouwwerken, zoals dakkapellen, aanbouwen, bijgebouwen, gevelwijzigingen en erfscheidingen.

Beoordeling van plannen

De stadsbouwmeester beoordeelt alle plannen waar een welstandstoets voor nodig is. In sommige gevallen beoordeelt een commissie over het plan:

  • de subcommissie Erfgoed beoordeelt plannen die vallen binnen de rijksbeschermde of gemeentelijke stadsgezichten.
  • de commissie Ruimtelijke Kwaliteit komt bijeen als het goed is wanneer een grotere groep mensen het plan beoordeelt. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om een grote ruimtelijke ontwikkeling in de stad of wanneer beleidsnota’s beoordeeld moeten worden.

Bekijk de vergaderdata en agenda’s van de stadsbouwmeester, de subcommissie Erfgoed en de commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Behandeling van je plan

Heb je vragen over de behandeling van je plan? Neem contact op met de ambtelijk secretaris van de stadsbouwmeester, via 14 033.