Voorlopig Ontwerp Huis voor de Stad vastgesteld (23 februari 2022)

Algemeen

Op 22 februari 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders het Voorlopig Ontwerp voor het Huis voor de Stad vastgesteld. Dit ontwerp is een tussenstap op weg naar een Definitief Ontwerp voor het nieuwe stadhuis. De wensen van de raad, inwoners, ondernemers, gebruikers van het pand en andere belanghebbenden zijn hierin verder uitgewerkt binnen de door de raad vastgestelde (financiële) kaders.

Samen voor de stad

Afhankelijk van de ontwerpfase (van Schetsontwerp naar Voorlopig Ontwerp tot Definitief Ontwerp) gaat het ontwerpteam tijdens (digitale) bijeenkomsten in gesprek met bepaalde belanghebbenden en betrokkenen over onder andere de gebouwvorm, het openbare gebied en de publieke functies. Op het eerdere Schetsontwerp hebben inwoners en belangengroepen gereageerd. Het Schetsontwerp vormde mede het vertrekpunt voor het nu vastgestelde Voorlopig Ontwerp dat is opgesteld in interactie met werkgroepen van medewerkers, experts, externe partners, de raad/griffie en de ondernemingsraad.

Wat zien we?

In het Voorlopig Ontwerp zijn elementen  van het Huis voor de Stad verder uitgewerkt dan in het Schetsontwerp dat op 23 december 2021 door de raad is vastgesteld.  Zo is er nu een gedetailleerder beeld te zien van het gevelontwerp met kaders. Met dit  gevelontwerp wil de architect  het gebouw een rustige, krachtige en tijdloze expressie geven. De materialen en kleuren in het ontwerp zijn slechts voorbeelden die pas in het Definitief Ontwerp verder worden uitgewerkt. Het Voorlopig Ontwerp is te bekijken op de webpagina Huis voor de Stad.

Vervolg

Het ontwerpteam onder leiding van Kraaijvanger Architects werkt het Voorlopig Ontwerp uit tot een Definitief Ontwerp wat naar verwachting in de zomer van 2022 afgerond is. Als alles volgens plan blijft verlopen wordt medio 2023 met de bouw gestart zodat het Huis voor de Stad eind 2025 in gebruik kan worden genomen.

Over Huis voor de Stad Amersfoort

De noodzaak voor een nieuw stadhuis is groot. Het huidige Amersfoortse stadhuis bestaat uit zo’n 5 locaties die sterk verouderd zijn en onvoldoende energiezuinig. Installaties, daken, kozijnen en andere onderdelen zouden vervangen moeten worden. In 2019 besloot de gemeenteraad dat het beter was een nieuw stadhuis te bouwen, dan het huidige stadhuis te renoveren. Ze kozen voor het Trapeziumterrein, nabij rotonde De Nieuwe Poort, als nieuwe locatie voor het stadhuis. In 2020 zijn de ambities voor het stadhuis samen met raad en stad geformuleerd en door de raad vastgesteld.