Voor aannemers

Informatie voor aannemers die aan de slag gaan in de openbare ruimte of met het (ver)bouwen van een woning.

Handboek inrichting openbare ruimte

Het handboek inrichting openbare ruimte gaat over werken in de openbare ruimte in de gemeente Amersfoort. Op deze pagina vindt u het handboek inrichting openbare ruimte. Dit handboek is bestemd voor professionals die opdrachten uitvoeren voor de gemeente Amersfoort. Het handboek is opgeknipt in 3 hoofdstukken. Verder zijn er de bijbehorende bijlagen, ontwerpvoorschriften en uitvoeringsvoorschriften. Meer informatie

Schouw- en meldingsplicht Japanse duizendknoop

Bent u van plan om werkzaamheden uit te voeren in of op gemeentelijke gronden? Dan moet het terrein worden nagekeken op de aanwezigheid van de Japanse duizendknoop. Als u deze schadelijke plant aantreft, moet u dit melden bij de gemeente. Deze schouw- en meldingsplicht is onderdeel van de gemeentelijke aanpak om de Japanse duizendknoop te bestrijden. Meer informatie

Openbare weg gebruiken

Wilt u tijdelijk iets neerzetten op gemeentegrond, zoals een container of steiger? Dan heeft u een vergunning nodig van de gemeente. Straten, stoepen en alle andere openbare terreinen moeten namelijk goed toegankelijk blijven. Meer informatie

Ontheffing geluidshinder

Gebruikt u machines of werktuigen die voor omwonenden geluidshinder veroorzaken? Bijvoorbeeld wegwerkzaamheden, werk aan het spoor of bouwwerkzaamheden in de nacht en/of vroege ochtend? Dan moet u een ontheffing aanvragen. Meer informatie

Slopen

Als u een gebouw of een deel van een gebouw wilt slopen, heeft u daar meestal toestemming van de gemeente voor nodig. Meer informatie

Asbest verwijderen

Asbest in uw omgeving hoeft geen probleem te zijn, zolang er maar voorzichtig mee wordt omgegaan. Gaat u aan het werk in een gebouw dat is gebouwd vóór 1994? Dan kan er asbest in verwerkt zijn. Wilt u asbest verwijderen? Dan moet u altijd een sloopmelding doen. In bijna alle gevallen mag u asbest niet zelf verwijderen. Meer informatie