Voor aannemers

Informatie voor aannemers die aan de slag gaan in de openbare ruimte of met het (ver)bouwen van een woning.

Handboek inrichting openbare ruimte

Het handboek inrichting openbare ruimte gaat over werken in de openbare ruimte in de gemeente Amersfoort. Op deze pagina vindt u het handboek inrichting openbare ruimte. Dit handboek is bestemd voor professionals die opdrachten uitvoeren voor de gemeente Amersfoort. Het handboek is opgeknipt in 3 hoofdstukken. Verder zijn er de bijbehorende bijlagen, ontwerpvoorschriften en uitvoeringsvoorschriften. Meer informatie

Schouw- en meldingsplicht Japanse duizendknoop

Ben je van plan om werkzaamheden uit te voeren in of op gemeentelijke gronden? Dan moet het terrein worden nagekeken op de aanwezigheid van de Japanse duizendknoop. Als je deze schadelijke plant aantreft, moet je dit melden bij de gemeente. Deze schouw- en meldingsplicht is onderdeel van de gemeentelijke aanpak om de Japanse duizendknoop te bestrijden. Meer informatie

Openbare weg gebruiken

Wil je tijdelijk iets neerzetten op gemeentegrond, zoals een container of steiger? Dan heb je een vergunning nodig van de gemeente. Straten, stoepen en alle andere openbare terreinen moeten namelijk goed toegankelijk blijven. Meer informatie

Ontheffing geluidshinder

Gebruik je machines of werktuigen die voor omwonenden geluidshinder veroorzaken? Bijvoorbeeld door wegwerkzaamheden, werk aan het spoor of bouwwerkzaamheden in de nacht en/of vroege ochtend? Dan moet je een ontheffing aanvragen. Meer informatie

Slopen

Als je een gebouw of een deel van een gebouw wilt slopen, heb je daar meestal toestemming van de gemeente voor nodig. Meer informatie

Asbest verwijderen

Asbest in je omgeving hoeft geen probleem te zijn, zolang er maar voorzichtig mee wordt omgegaan. Ga je aan het werk in een gebouw dat is gebouwd voor 1994? Dan kan er asbest in verwerkt zijn. Wil je asbest verwijderen? Dan moet je altijd een sloopmelding doen. In bijna alle gevallen mag je asbest niet zelf verwijderen. Meer informatie