Slopen

Als u een gebouw of een deel van een gebouw wilt slopen, heeft u daar meestal toestemming van de gemeente voor nodig.

Slopen

Als u een gebouw of een deel van een gebouw wilt slopen, heeft u daar meestal toestemming voor nodig. Bent u particulier, levert de sloop meer dan 10 kubieke meter (1 puincontainer) sloopafval op of gaat u materiaal met asbest verwijderen? Dan moet u een sloopmelding doen via het Omgevingsloket online.

Bent u huurder? Overleg dan eerst met uw woningcorporatie of verhuurder.

Meer informatie over slopen met asbest vindt u op de webpagina van het Kenniscentrum InfoMil.

Wanneer u wilt slopen en het betreft een monument of het pand staat in een beschermd stadsgezicht, zoals de binnenstad en De Berg, heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Het aanvragen doet u via het Omgevingsloket online. Hier kunt u ook zien of een vergunning of een melding nodig is en krijgt u een overzicht van wat u moet aanleveren.

Aan een sloopmelding zijn geen kosten verbonden; aan een sloopvergunning wel. De kosten zijn per geval verschillend. Kijk daarvoor in de Legesverordening.

We publiceren uw vergunningaanvraag, zodat anderen op uw plannen kunnen reageren. Meestal ontvangt u binnen acht weken een besluit. Als u sloopt in combinatie met andere werkzaamheden, kan dit langer duren.

Als de vergunning is verleend, publiceren we dat ook. Dan volgt een bezwaartermijn van zes weken. Als die termijn is verstreken en er geen bezwaar is ingediend, mag u beginnen met slopen.

Meer weten? Zie Een vergunning aangevraagd, en nu?

Bij een sloopmelding krijgt u een beslissing binnen vier weken.

Het kan zijn dat uw werkzaamheden overlast voor de buren opleveren. Informeer hen daarom vooraf, dat voorkomt onnodige problemen.