Kamers verhuren

Wilt u kamers gaan verhuren? Dan kunt u een omgevingsvergunning nodig hebben. Daarnaast bent u verplicht een melding brandveiligheid te doen bij de gemeente als u 5 of meer kamers verhuurt. Ook zorgt u voor een goed onderhoud en behoud van de uitstraling van het pand en bijbehorende tuin.

Kamers verhuren

In de binnenstad is kamerverhuur in woningen altijd toegestaan.

Als hospita verhuurt u niet meer dan twee kamers in het pand waar u zelf ook woont. U heeft dan geen vergunning nodig.

Verhuurt u 5 kamers of meer, dan moet u een melding brandveiligheid doen. Een melding Brandveilig gebruik doet u online via www.omgevingsloket.nl. Hierbij geeft u aan welke voorzieningen u heeft om de woning brandveilig te maken. De voorzieningen tekent u op een plattegrond in. Voeg de plattegrond toe tijdens uw aanvraag.Of u een vergunning nodig heeft voor het verhuren van meerdere kamers, is per geval verschillend. Of dat in uw situatie het geval is, kan het Vergunningenloket u vertellen.

Er gelden bijvoorbeeld in verschillende delen van de stad verschillende regels over spreiding van verhuurpanden. (Zie het kopje Zones en spreiding hieronder)

Daarnaast doet u online een Gebruiksmelding brandveilig gebruik via www.omgevingsloket.nl.

Meer weten? Zie Een vergunning aangevraagd, en nu?Als u een zelfstandige woonruimte wilt gebruiken voor kamerverhuur, dan heeft u in veel gevallen een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan nodig. Ook moet de woning aan de eisen van het Bouwbesluit voldoen:

De kosten van een Omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan zijn afhankelijk van het type afwijking.

Sinds 1 juli 2015 is een omzettingsvergunning niet meer noodzakelijk.Gaat u (ruimtes in) uw woning omzetten naar kamers om te verhuren? Dan kan het aantal parkeerplaatsen dat bij uw woning of in uw buurt nodig is mogelijk toenemen. Dit berekenen we met de vastgestelde parkeernormen. Kunt u het parkeren niet op eigen terrein oplossen, dan gelden er regels of dat op de openbare weg wel kan. Meer informatie over parkeernormen kunt u vinden op de webpagina parkeernormen

In 2017 zijn er nieuwe regels vastgesteld om kamerverhuur beter te reguleren en overlast te voorkomen. Bij die beleidsregel kamerverhuur (hoofdstuk VI) hoort een kaart waarop zones zijn aangegeven.

In de zone binnenstad is kamerverhuur vanuit het bestemmingsplan toegestaan. Zone 1 bevindt zich rondom de binnenstad en omvat buurten en straten waar kamerverhuur al aanwezig is en vaak goed past binnen de al aanwezige dynamiek. Hier geldt een afstand van minimaal 3 gewone panden tussen twee kamerverhuurpanden.

Zone 2 omvat het overige deel van Amersfoort en is meer gericht op eengezinswoningen. Hier zetten we in op spreiding en moeten minimaal 5 gewone panden tussen twee kamerverhuurpanden zitten.