Inrit of uitrit

Wilt u een in- of uitrit maken of veranderen? Dan moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft geen vergunning aan te vragen.

Inrit of uitrit

U mag geen extra in- of uitrit aanleggen als er al een op het perceel is. Ook mag u de werkzaamheden niet zelf uitvoeren; de gemeente laat de in- of uitrit aanleggen door een aannemer.

Aanvragen

U doet uw melding met het formulier Meldingsformulier inrit (pdf). U moet dit in drievoud doen.

Vervolg

Na melding wordt er gekeken of er bijvoorbeeld geen gevaarlijke situatie ontstaat, of dat de in- of uitrit niet ten koste gaat van een openbare parkeerplaats.

Binnen vier weken na uw melding ontvangt u bericht of het toegestaan is de in- of uitrit te laten aanleggen of te veranderen. Tegelijkertijd ontvangt u hierbij een prijsopgave.

U betaalt de kosten van de aanleg van de in- of uitrit.

De aanleg wordt binnen vier weken na ontvangst van de betaling uitgevoerd, behalve als de weersomstandigheden het niet toelaten.