Inrit of uitrit

Wilt u een in- of uitrit maken of veranderen? Dan moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft geen vergunning aan te vragen.

Inrit of uitrit

U mag geen extra in- of uitrit aanleggen als er al een op het perceel is. Ook mag u de werkzaamheden niet zelf uitvoeren; de gemeente laat de in- of uitrit aanleggen door een aannemer.

Aanvragen

U doet uw melding met het formulier Meldingsformulier inrit (pdf). U moet dit in drievoud doen.

Vervolg

Na melding wordt er gekeken of er bijvoorbeeld geen gevaarlijke situatie ontstaat, of dat de in- of uitrit niet ten koste gaat van een openbare parkeerplaats.

Binnen vier weken na uw melding ontvangt u bericht of het toegestaan is de in- of uitrit te laten aanleggen of te veranderen. Tegelijkertijd ontvangt u hierbij een prijsopgave.

U betaalt de kosten van de aanleg van de in- of uitrit.

De aanleg wordt binnen vier weken na ontvangst van de betaling uitgevoerd, behalve als de weersomstandigheden het niet toelaten.Meer weten?

Uitleg over vergunningen

Doe de Vergunningcheck

Of neem contact op met het Vergunningenloket:

Stel uw vraag