Een vergunning aangevraagd, en nu?

U heeft een omgevingsvergunning aangevraagd. Wat gebeurt er daarna? Hieronder leest u welke stappen uw aanvraag doorloopt.

Vanwege de drukte halen we de hieronderstaande servicenorm niet altijd.

1. De intake

Uw aanvraag voor een omgevingsvergunning komt terecht bij een casemanager. Die gaat de aanvraag behandelen. Hij of zij is het aanspreekpunt voor al uw vragen over uw aanvraag.

De casemanager neemt binnen twee weken contact met u op. Hij of zij laat dan weten dat we uw aanvraag hebben ontvangen en geeft een eerste reactie. Ook hoort u welke procedure voor uw aanvraag geldt: de normale procedure van 8 weken of de uitgebreide procedure van 26 weken.

Wij publiceren uw aanvraag op Overheid.nl.

2. Controle van uw aanvraag

Wij controleren of uw aanvraag compleet is: heeft u alle informatie aangeleverd die nodig is om uw aanvraag te kunnen beoordelen? Op de website wetten.overheid.nl kunt u zelf checken wat voor uw aanvraag nodig is.

Is uw aanvraag niet compleet? Dan krijgt u van ons de tijd om de informatie die mist aan te leveren. De casemanager belt u om dit met u te bespreken. De behandeltermijn van uw aanvraag wordt verlengd met de tijd die nodig is om de informatie aan te leveren.

Is uw aanvraag compleet? Dan gaan wij verder met de beoordeling van uw aanvraag.

3. De inhoudelijke beoordeling

Als alles compleet is, starten we met de inhoudelijke beoordeling. We toetsen uw aanvraag aan:

Daarna bellen we u en laten u weten wat voor uw aanvraag geldt:

  • Uw aanvraag voldoet aan de eisen. U kunt een vergunning krijgen.
  • Uw aanvraag voldoet niet aan de eisen en kan niet worden aangepast. U kunt geen vergunning krijgen.
  • Uw aanvraag voldoet niet aan de eisen, maar wel als u deze op bepaalde punten aanpast. We spreken met u af wat nodig is en voor welke datum u de aanpassing doet. De behandeltermijn van uw aanvraag verandert in dit geval niet.

4. Verlening van de vergunning

Voldoet uw aanvraag aan de eisen? Dan krijgt u van ons uw vergunning. U ontvangt ons besluit per post.

Het kan gebeuren dat het ons niet lukt uw aanvraag op tijd af te handelen. Dan kunnen we de behandeltermijn verlengen met maximaal zes weken. Doen wij dit niet op tijd, dan is uw vergunning automatisch verleend. Ook dit is een besluit.

In beide gevallen publiceren we het besluit op Overheid.nl.

5. Bezwaar maken

Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met ons besluit. Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Is de bezwaartermijn van zes weken om en is er geen bezwaar ingediend? Dan is ons besluit onherroepelijk.

Ook anderen kunnen bezwaar maken tegen een besluit. Alleen als zij belanghebbende zijn, nemen wij deze bezwaren in behandeling.

Verordening fysieke leefomgeving Amersfoort

U vindt de volledige tekst van de Verordening Fysieke leefomgeving Amersfoort via deze link.