Drank- en horecavergunning

Wilt u als ondernemer alcohol verkopen? Dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig. Dit geldt voor bedrijven zoals restaurants, slijterijen of sportkantines.

Drank- en horecavergunning

Een drank- en horecavergunning is persoons- en adresgebonden.

Gebruik een van onderstaande formulieren - afhankelijk van het type onderneming dat u heeft, om uw aanvraag te doen.

Voor slijterijen en horeca:

Voor verenigingen en stichtingen:

Als er zaken veranderen in uw bedrijf, vereniging of stichting, moet u dat bij ons melden.

Wijzigingen van leidinggevenden kunt u bij ons melden met het K-formulier:

Voor dit formulier heeft u DigiD of eHerkenning nodig.

De nieuwe leidinggevende moet de melding zelf doen.

Bij andere wijzigingen, zoals bouwtechnische aanpassingen aan het pand, verandering van rechtsvorm of verandering van activiteiten, moet de vergunning aangepast worden. Daarvoor gebruikt u één van de formulieren onder 'Aanvragen'.

Een aanvraag van een drank- en horecavergunning kost € 850,- .

Een melding van een nieuwe leidinggevende kost € 210,- per leidinggevende, met een maximum van €420,-.

Melding van gewijzigde inrichting: € 425,- .

Binnen acht weken ontvangt u een besluit over de aanvraag. Als de vergunning is verleend, publiceren we dit en volgt een bezwaartermijn van zes weken. U mag wel meteen beginnen.