Brandveilig gebruik van een gebouw

In een gebouw waar veel mensen verblijven, gelden regels om de brandveiligheid te garanderen. Als eigenaar of uitbater van zo’n gebouw heeft u daarom soms een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om een hotel, verpleeghuis, een school of een kamerverhuurpand.

Er gelden verschillende eisen en regels voor verschillende doelen. Soms kunt u volstaan met een melding en heeft u geen vergunning nodig. Het is daarom handig om eerst met de brandweer (Veiligheidsregio Utrecht) te overleggen.

U heeft een vergunning nodig voor:

  • Aanbieden van nachtverblijf aan meer dan 10 personen (hotel, pension, ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingshuis);
  • Aanbieden van dagverblijf aan meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar (basisschool, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang);
  • Aanbieden van dagverblijf aan meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapten.

U hoeft alleen een melding te doen:

  • Wanneer u in een bouwwerk meer dan 50 personen tegelijk gaat laten verblijven (met uitzondering van woningen woongebouwen);
  • Wanneer u een woning kamergewijs gaat verhuren aan 5 of meer personen
  • Wanneer u door een gelijkwaardige oplossing aan de brandveiligheidseisen van het Bouwbesluit kunt voldoen.

Voor het aanvragen en meer informatie gaat u naar het Omgevingsloket. Hier kunt u checken of een vergunning nodig is en krijgt u een overzicht van wat u moet aanleveren.

Aan een melding zijn geen kosten verbonden. Aan een vergunning voor brandveilig gebruik wel. Deze worden bepaald aan de hand van de functie en de oppervlakte van het gebouw.

Daarnaast kunnen investeringen nodig zijn om de regels na te kunnen leven. Deze investeringen zijn voor eigen rekening.

Wij toetsen de aanvraag aan verschillende wetten en regels. De gemeente publiceert de vergunningaanvraag, zodat anderen op uw plannen kunnen reageren. Het duurt tot 26 weken voor u een besluit heeft. Meer weten? Zie Een vergunning aangevraagd, en nu?

Een melding wordt niet gepubliceerd, u krijgt binnen vier weken bericht of het akkoord is.