Bouwen

Voor het bouwen van een dakkapel, een schutting of het (ver)bouwen van een huis of garage, heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Er gelden verschillende eisen en regels voor verschillende bouwwerken. We raden u aan om altijd met de gemeente te overleggen voordat u uw aanvraag doet. U kunt ook een Voorlopig Ontwerpplan indienen om de haalbaarheid van uw plan te laten onderzoeken.

Bouwen

Aanvragen


Voor het aanvragen van de vergunning en meer informatie gaat u naar het Omgevingsloket. Hier kunt u controleren of een vergunning nodig is en krijgt u een overzicht van wat u moet aanleveren.

Kosten

De kosten van de vergunning zijn afhankelijk van wat u precies gaat doen. U kunt hiervoor de Legesverordening raadplegen. Reken naast de leges op extra kosten.

Vervolg

Meestal ontvangt u binnen acht weken een besluit over de aanvraag. In een klein aantal gevallen geldt een langere termijn. De gemeente publiceert de vergunning, zodat anderen op uw plannen kunnen reageren. De vergunning geldt voor onbepaalde tijd, maar in principe moet u binnen 26 weken beginnen met bouwen.

Meer weten? Zie Een vergunning aangevraagd, en nu?

Voorrang voor groen bouwen

Vergunningaanvragen voor extra energiezuinige nieuwbouw krijgen in Amersfoort voorrang. Ze worden ruim twee keer zo snel afgehandeld: binnen drie weken. Voorwaarde voor de versnelde vergunning is dat de energieprestatienorm van het gebouw 25% lager is dan de landelijke norm.

Let op: als er nader advies (bijvoorbeeld van de Welstandscommissie) moet worden ingewonnen, of de aanvraag is niet compleet, dan duurt de aanvraag langer dan drie weken.

Voorlopig Ontwerpplan

Met het Voorlopig Ontwerpplan (VOP) kunt u laten uitzoeken of uw plannen haalbaar zijn. Het is geen formele aanvraag, maar een beoordeling vooraf. Bij een positief resultaat kunt u vervolgens de aanvraag voor een omgevingsvergunning doen. Voor een VOP betaalt u 0,15% van de bouwsom met een minimum van € 220,-. Deze kosten worden verrekend met de kosten voor een eventuele omgevingsvergunning.

Het kan zijn dat uw klus overlast voor de buren oplevert. Informeer uw buren daarom vooraf, dat voorkomt onnodige problemen.

Meer weten?

Uitleg over vergunningen

Doe de Vergunningcheck

Of neem contact op met het Vergunningenloket:

Stel uw vraag

    Bouwplannen? Doe het duurzaam!

    Meer info

    Bouwdossiers inzien

    Wilt u een vergunning(aanvraag) inzien? Of wilt u meer informatie over een vergunning of een bouwplan? Dan kunt u tussen 9.00 en 12.00 uur op afspraak terecht bij het Vergunningenloket, Stadhuisplein 1. Bel met 14 033 om een afspraak in te plannen.

    Oude bouwdossiers (tot en met 2011) vindt u bij Archief Eemland.