Boom kappen

Als u een of meerdere bomen op uw grondgebied wilt kappen, moet u daarvoor meestal een omgevingsvergunning voor kappen aanvragen.

Boom kappen

Als de stamomtrek van de boom op een hoogte van 1,30 meter niet meer is dan 35 centimeter, heeft u geen vergunning nodig. Dat geldt voor alle boomsoorten.

In onderstaande video wordt uitgelegd hoe u een omgevingsvergunning voor kappen aanvraagt en hoe wordt bepaald of u die vergunning wel of niet krijgt.

Helaas is het niet mogelijk om deze video te bekijken aangezien u Marketing Cookies heeft geblokkeerd. Voor meer informatie kunt u terecht op onze Cookies pagina. U kunt deze video alsnog bekijken op YouTube.

Voor het aanvragen en meer informatie gaat u naar het Omgevingsloket. Hier kunt u checken of een vergunning nodig is en krijgt u een overzicht van wat u moet aanleveren.

Aan een kapvergunning zijn geen kosten verbonden.

Meestal ontvangt u binnen acht weken een besluit over de aanvraag. Als u de boom kapt in combinatie met andere werkzaamheden, kan dit langer duren.

Als de vergunning is verleend, publiceren wij dit. Dan volgt een bezwaartermijn van 6 weken. Pas als deze termijn is verstreken en er geen bezwaar is gemaakt, mag u de boom kappen.

Meer weten? Zie Een vergunning aangevraagd, en nu?

Het kappen van een boom kan ook effect hebben voor uw buren. Informeer hen daarom vooraf over uw plannen, dat voorkomt onnodige problemen.