Asbest verwijderen

Asbest in uw omgeving hoeft geen probleem te zijn, zolang er maar voorzichtig mee wordt omgegaan. Gaat u aan het werk in een gebouw dat is gebouwd vóór 1994? Dan kan er asbest in verwerkt zijn. Wilt u asbest verwijderen? Dan moet u altijd een sloopmelding doen. In bijna alle gevallen mag u asbest niet zelf verwijderen.

Asbest verwijderen

U doet een sloopmelding via het Omgevingsloket online. Bent u een particulier en verwijdert u uw eigen asbest? Dan krijgt u na uw melding een antwoord van de gemeente.

Wordt het asbest door een bedrijf verwijderd? Dan doen zij veelal de sloopmelding. Overleg dit met het bedrijf. Toezicht op bedrijfsmatige asbest saneringen wordt per 1 januari 2020 gedaan door de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD). U krijgt in dat geval na uw melding een antwoord van de RUD.

Pas als u toestemming van de gemeente of de RUD heeft, mag het asbest verwijderd worden. Of u dat zelf mag doen of een gecertificeerd bedrijf, ligt aan het soort asbest en de hoeveelheid. Hieronder leest u er meer over.

Ga nooit aan de slag voordat u toestemming heeft van de gemeente of de RUD. U kunt dan een boete krijgen. De bouwinspecteur of RUD toezichthouder kan ook een bouw- of sloopstop opleggen.

Sommige materialen met asbest mag u zelf verwijderen. Dit geldt alleen voor de volgende materialen:

  • Maximaal 35 vierkante meter geschroefde hechtgebonden asbesthoudende platen (geen dakleien) uit een woning of een bouwwerk dat bij de woning hoort.
  • Maximaal 35 vierkante meter asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking uit een woning of bouwwerk dat bij de woning hoort.

U mag deze materialen alleen zelf weghalen als u eerst een sloopmelding heeft gedaan via het Omgevingsloket online en toestemming heeft gekregen van de gemeente. U krijgt binnen vijf werkdagen na uw melding een antwoord van de gemeente.

Op de website van Milieu Centraal vindt u meer informatie over de verschillende soorten asbest. Twijfelt u met welk type asbest u te maken heeft? Of wilt het liever door een bedrijf laten weghalen? Neem dan contact op met een gecertificeerd bedrijf. Een overzicht vindt u op www.ascert.nl.

Asbest wegbrengen

Als inwoner van de gemeente kunt u materiaal met asbest tot 250 kilo gratis inleveren bij het milieubrengstation van de ROVA. Het is verplicht het materiaal eerst in speciaal asbestfolie te verpakken voor u het afvoert. Deze asbestfolie kunt u gratis bij de ROVA krijgen. U moet bij de ROVA laten zien dat u toestemming van de gemeente heeft gekregen om het asbest te verwijderen.

Is er sprake van meer dan 35 vierkante meter asbesthoudend materiaal? Of gaat om asbest dat niet hechtgebonden is? Dan moet een gecertificeerd bedrijf eerst een asbestinventarisatierapport maken. In dit rapport staat of er asbest aanwezig is in het gebouw en om welk type asbest het gaat.

Een gecertificeerd verwijderingsbedrijf kan het materiaal met asbest daarna verwijderen en afvoeren. Hiervoor moet u of het bedrijf eerst een sloopmelding doen via het Omgevingsloket online. Doe dat minimaal vier weken voordat u wilt beginnen. Bij uw melding stuurt u het asbestinventarisatierapport mee. Dit rapport mag niet ouder zijn dan drie jaar.

Wanneer de melding compleet is, krijgt u binnen vijf werkdagen een schriftelijke reactie van de gemeente. Dan pas mag u beginnen.

Een overzicht van gecertificeerde bedrijven vindt u op www.ascert.nl. Deze bedrijven kunnen u ook meer vertellen over de kosten.

Na de werkzaamheden

Als de werkzaamheden klaar zijn, doet een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium een eindbeoordeling. Hierin wordt bekeken of de ruimte kan worden vrijgegeven. Dit komt in een vrijgaverapport te staan. Degene die het werk heeft uitgevoerd, is verplicht om binnen twee weken na de werkzaamheden een kopie van dit rapport naar de gemeente te sturen.

Meestal schakelt het verwijderingsbedrijf een laboratorium in voor dit eindonderzoek. U kunt dit ook zelf regelen.

Vergunningen

Asbestdaken Op Nul

Op Asbestdaken Op Nul leest u alle informatie die u nodig heeft om het asbestdak van uw schuur, woning of bedrijf in de provincie Utrecht te (laten) verwijderen.