Asbest verwijderen

Asbest in uw omgeving hoeft geen probleem te zijn, zolang er maar voorzichtig mee wordt omgegaan. Wilt u asbest verwijderen? Dan moet u altijd een sloopmelding doen. In bijna alle gevallen mag u asbest niet zelf verwijderen.

Asbest verwijderen

Asbestdeeltjes die vrijkomen kunnen gaan rondzweven. Als deze deeltjes ingeademd worden, kunnen ze ziekten veroorzaken, waaronder kanker. Asbestvezels komen vrij als asbest in slechte staat verkeert of als het op een verkeerde manier wordt verwijderd. Bijvoorbeeld door er zomaar in te boren.

U doet een sloopmelding via het Omgevingsloket online. Op de pagina Slopen leest u hier meer over. Als u geen melding doet of toch zelf aan de slag gaat terwijl dat niet mag, kunt u een flinke boete krijgen. U heeft de sloopmelding ook nodig om asbest af te geven bij de ROVA.

Zelf asbest verwijderen of een bedrijf inschakelen?

In bijna alle gevallen mag u asbest niet zelf verwijderen en moet u dit door een gecertificeerd bedrijf laten doen. Eerst moet een gecertificeerd bedrijf een asbestinventarisatieonderzoek doen. U ontvangt daarna een asbestinventarisatierapport. Dit heeft u nodig om het asbest door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf te laten saneren.

Op www.ascert.nl vindt u gecertificeerde bedrijven, zowel voor het onderzoek als voor het verwijderen.

Gebouw van vóór 1994?

Wilt u werkzaamheden uitvoeren in een gebouw dat is gebouwd vóór 1994, dan moet u een volledig asbestinventarisatierapport (Type A) hebben. Hieruit blijkt of er asbest aanwezig is in het gebouw. Als niet alles zichtbaar is, is soms een aanvullend onderzoek (Type B) nodig. Afhankelijk van de uitkomst van deze rapporten en de werkzaamheden die u gaat uitvoeren, moet u een sloopmelding doen voordat u met de werkzaamheden mag beginnen.

Zelf verwijderen

Sommige asbesthoudende materialen mag u als particulier zelf verwijderen. Dat mag alleen als u vooraf een sloopmelding heeft ingediend. Dit geldt voor de volgende materialen:

  • Maximaal 35 vierkante meter geschroefde hechtgebonden asbesthoudende platen (geen dakleien) uit een woning of een daarbij behorend bouwwerk.
  • Maximaal 35 vierkante meter asbesthoudende vloertegels of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking uit een woning of een daarbij behorend bouwwerk.

Het maximum geldt per perceel.

Of asbest hechtgebonden of niet hechtgebonden is, is niet zo te zien. Dat kan alleen in een speciaal laboratorium worden vastgesteld. Om zeker te weten met wat voor asbest u te maken heeft, raden we u aan contact op te nemen met een gecertificeerd bedrijf. Een overzicht vindt u op www.ascert.nl.

Vervolg bij asbestverwijdering door bedrijf

Wanneer het asbest door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf wordt verwijderd, moet u of het bedrijf minimaal vier weken voordat u begint een sloopmelding doen. Bij uw melding moet u ook het asbestinventarisatierapport meesturen. Dit mag maximaal drie jaar oud zijn.

Wanneer de melding compleet is, ontvangt u binnen vijf werkdagen een schriftelijke instemming van de gemeente. Dan pas mag u beginnen.

Na afloop van de werkzaamheden doet een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium een eindbeoordeling en bekijkt of de ruimte kan worden vrijgegeven. Dit wordt vastgelegd in een vrijgaverapport. De uitvoerder is verplicht om binnen twee weken na de werkzaamheden een kopie van het vrijgaverapport aan de gemeente te verstrekken.

Vervolg bij zelf asbest verwijderen

Als het asbest dat u wilt verwijderen voldoet aan de bovengenoemde criteria, moet u minimaal vijf werkdagen voordat u begint een sloopmelding doen. U ontvangt dan binnen vijf werkdagen een antwoord van de gemeente. Pas als u toestemming heeft, mag u beginnen.

Veiligheidsmaatregelen

Let op dat u het asbesthoudende materiaal niet beschadigt door het te breken, erin te zagen of boren. Hierdoor komen namelijk asbestvezels vrij die u kunt inademen.

Kosten

Een sloopmelding is gratis. Het inventariseren en verwijderen van asbest kost echter wel geld. Het inventarisatie- en verwijderingsbedrijf kan u hierover informeren.

Subsidie

Vanaf 2024 mogen particulieren en bedrijven geen asbestdaken meer hebben. Om dit te bereiken, is het daarom vanaf dit jaar mogelijk om subsidie van de Rijksoverheid te krijgen voor het verwijderen van asbestdaken.

Heeft u na 2024 nog een asbestdak, dan kunt u door ons aangeschreven worden om dit alsnog te verwijderen. Beschadigde asbestdaken moeten zelfs al eerder zijn verwijderd.

Asbest afvoeren

Bedrijven die asbest verwijderen, volgen speciale regels om het materiaal veilig af te voeren.

Mocht u het asbest zelf verwijderen? Als inwoner van de gemeente Amersfoort kunt u het asbesthoudend afval (tot 250 kg) gratis bij het milieubrengstation van de ROVA inleveren. Ook speciaal asbestfolie is kosteloos bij de ROVA te verkrijgen. U moet daarvoor wel de schriftelijke instemming van de gemeente op uw melding laten zien.

Meer weten?

Uitleg over vergunningen

Doe de Vergunningcheck

Of neem contact op met het Vergunningenloket:

Stel uw vraag

    ROVA Amersfoort

    033 422 85 00

    Website: www.rova.nl