Afwijken van het bestemmingsplan

Als uw plannen niet passen binnen de regels van het bestemmingsplan, kunt u ze in sommige gevallen toch uitvoeren.

Afwijken van het bestemmingsplan

Intakeformulier

Om u zo goed mogelijk te kunnen informeren over de mogelijkheden en stappen, vragen we u dit intakeformulier in te vullen. Dat kan al als u alleen nog maar een idee heeft. Het behandelen van een intakeformulier kost niets. Aan de vervolgstappen kunnen wel kosten verbonden zijn. Lees meer over de mogelijke vervolgstappen.

Contact

U kunt ons natuurlijk ook bellen of e-mailen. Bellen kan iedere ochtend tussen 9.00 – 12.30 uur via telefoonnummer 14033. Vraagt u naar een medewerker van de afdeling vergunningverlening. Ons e-mailadres is vergunningenloket@amersfoort.nl.

Kosten

Klik op de link om een overzicht van Kosten van grondexploitatie te downloaden.