Afwijken van het bestemmingsplan

Als uw plannen niet passen binnen de regels van het bestemmingsplan, kunt u ze in sommige gevallen toch uitvoeren. Daarvoor heeft u dan wel een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan nodig.

Afwijken van het bestemmingsplan

Een afwijking van het bestemmingsplan goedkeuren is een bevoegdheid van de gemeente, geen plicht. Het is dus niet zo dat zo’n vergunning per definitie wordt toegekend; alleen als het past in het ruimtelijk beleid van de gemeente. Wat er wel en niet mogelijk is hangt af van de wet en van de grootte van uw project.

We raden u aan om altijd met de gemeente te overleggen voordat u uw aanvraag doet. U kunt ook een Principeplan indienen.

Voor het aanvragen en meer informatie gaat u naar het Omgevingsloket (‘Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’). Of neem contact op met het Vergunningenloket.

De kosten van de vergunning zijn afhankelijk van wat u precies gaat doen, en wat er voor nodig is om het plan eventueel mogelijk te maken. U kunt hiervoor de Legesverordening raadplegen. Naast de leges geldt voor een aantal procedures nog de volgende plankosten. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje 'Haalbaarheidstoets'.

De gemeente toetst uw plan aan verschillende wetten en regels. We publiceren de vergunning, zodat anderen op uw plannen kunnen reageren.

In de meeste gevallen krijgt u binnen acht weken een besluit. Soms geldt de langere procedure van maximaal 26 weken. Bijvoorbeeld als er een Wabo-projectbesluit nodig is of als er om een andere reden een haalbaarheidstoets wordt gedaan.

Meer weten? Zie Een vergunning aangevraagd, en nu?

Met het Principeplan kunt u laten uitzoeken of uw plannen haalbaar zijn. Het geen formele aanvraag, maar een beoordeling vooraf. Bij een positief resultaat kunt u vervolgens de aanvraag voor een omgevingsvergunning doen. Voor een Principeplan betaalt u 0,15% van de bouwsom met een minimum van € 220,-. Deze kosten worden verrekend met de kosten voor een eventuele omgevingsvergunning.

In sommige gevallen is een haalbaarheidstoets nodig. Uw plan wordt dan voorgelegd aan een team waarin alle relevante disciplines vertegenwoordigd zijn. Zij doen een uitspraak over de haalbaarheid van de aanvraag en of de gemeente bereid is de procedure voor het Wabo-projectbesluit op te starten.

Ook hieraan zijn kosten verbonden. U kunt er alles over lezen in de folder.