Activiteiten op en langs het water

Voor veel activiteiten op of bij het water, is een vergunning nodig. Bij wie die is aan te vragen, verschilt per activiteit.

Activiteiten op en langs het water

Voor het lozen van afvalwater door bedrijven op oppervlaktewater is een lozingsvergunning of melding van Waterschap Vallei & Veluwe nodig. Kijk hiervoor op de website van het Waterschap.

Voor de meeste bouwactiviteiten op en langs het water is toestemming nodig van het Waterschap Vallei & Veluwe. Bouwactiviteiten kunnen namelijk invloed hebben op de sterkte van dijken, waterkwaliteit of de doorstroom van water. Bijvoorbeeld als u een steiger of vlonder wilt aanleggen. Voor deze werkzaamheden heeft u een keurvergunning nodig van het Waterschap. Lees hier meer over op de website van het Waterschap.

Als u grondwater wilt lozen in het riool, heeft u een vergunning nodig van de gemeente. Deze is alleen te krijgen als het niet mogelijk is het grondwater te lozen op oppervlaktewater (bijvoorbeeld sloten, grachten of plassen). Voor het lozen op oppervlaktewater vraagt u een vergunning aan bij Waterschap Vallei & Veluwe. Kijk voor meer informatie op de website van het Waterschap.

Soms is het nodig grondwater uit de bodem te halen. Bijvoorbeeld bij het aanleggen van kabels en leidingen of bij bouwwerkzaamheden. Of als u grondwater wilt gebruiken bij het sproeien van uw tuin.

Kleine onttrekkingen meldt u bij het Waterschap Vallei & Veluwe. Voor grotere onttrekkingen heeft u vaak een vergunning nodig. Kijk op de website van het Waterschap voor meer informatie en voor de aanvraag van de vergunning.

Voor het gebruik van veel grondwater door industrie, voor de drinkwatervoorziening en voor koude-warmteopslag moet de provincie toestemming geven. Kijk op de website van de provincie Utrecht voor meer informatie


Bij koude- en warmteopslag slaat u warmte en kou op in het grondwater om later te gebruiken voor het koelen en verwarmen van gebouwen. De provincie bewaakt de kwaliteit van het grondwater. Daarom moet u voor koude- en warmteopslag eerst een grondwatervergunning bij de Provincie aanvragen. Kijk op de website van de provincie Utrecht voor meer informatie.

Wilt u weten of en waar u mag varen, vissen of zwemmen? Ga naar de informatie over de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en lees meer over het onderwerp.