Aanleggen

Een omgevingsvergunning voor aanleggen kan nodig zijn voor zaken als het aanleggen of verharden van een weg, het aanleggen of dempen van een sloot of het afgraven of verhogen van grond.

Aanleggen

In een bestemmingsplan staat op welke plek en voor welke activiteit een aanlegvergunning nodig is.

Overleg altijd met de gemeente voordat u uw aanvraag doet.

Voor de aanvraag en meer informatie gaat u naar het Omgevingsloket. Hier kunt u controleren of een vergunning nodig is en welke voorwaarden gelden. Ook krijgt u een overzicht van wat u moet aanleveren.

De kosten van de vergunning zijn afhankelijk van wat u precies gaat doen. U kunt hiervoor de Legesverordening raadplegen.

De gemeente publiceert de vergunningaanvraag, zodat anderen op uw plannen kunnen reageren. Vervolgens wordt uw aanvraag beoordeeld. In principe krijgt u binnen acht weken bericht. Als u de werkzaamheden uitvoert in combinatie met andere activiteiten, kan dit soms langer duren.

Als de vergunning is verleend, wordt dit gepubliceerd en volgt een bezwaartermijn van zes weken. Als deze termijn verstreken is en er geen bezwaar is ingediend, mag u beginnen met de werkzaamheden.

Meer weten? Zie Een vergunning aangevraagd, en nu?