Aanleggen

Een omgevingsvergunning voor aanleggen kan nodig zijn voor zaken als het aanleggen of verharden van een weg, het aanleggen of dempen van een sloot of het afgraven of verhogen van grond.

Aanleggen

In een bestemmingsplan staat op welke plek en voor welke activiteit een aanlegvergunning nodig is. Overleg altijd met de gemeente voordat je je aanvraag doet.

Aanvragen

Voor de aanvraag en meer informatie ga je naar het Omgevingsloket. Hier kun je controleren of een vergunning nodig is en welke voorwaarden gelden. Ook krijg je een overzicht van wat je moet aanleveren.

Kosten

De kosten van de vergunning zijn afhankelijk van wat je precies gaat doen. Kijk hiervoor in de Legesverordening.

Na je aanvraag

De gemeente publiceert de vergunningaanvraag, zodat anderen op je plannen kunnen reageren. Vervolgens wordt je aanvraag beoordeeld. In principe krijg je binnen 8 weken bericht. Als je de werkzaamheden uitvoert in combinatie met andere activiteiten, kan dit soms langer duren.

Als de vergunning is verleend, wordt dit gepubliceerd en volgt een bezwaartermijn van 6 weken. Als deze termijn verstreken is en er geen bezwaar is ingediend, mag je beginnen met de werkzaamheden.

Meer weten? Zie Een vergunning aangevraagd, en nu?