Reclame

Als je een bord, letters of vlaggen wilt plaatsen om reclame te maken, heb je daar meestal een omgevingsvergunning voor nodig. Voor de reclame zelf en eventueel voor het aanbrengen (bouwen) van het object. Dat is afhankelijk van de grootte en de constructie van de reclame.

  Reclame

Bekijk alle regelgeving over reclame:

Bekijk de volledige Welstandsnota (2017) op de website met bestuurlijke stukken.

Deze vergunning gaat niet over reclame op bushokjes, lichtmasten en dergelijke. Dat is aan verschillende bedrijven uitbesteed. Kijk daarvoor bij reclame in de openbare ruimte.

Aanvragen

Voor het aanvragen en meer informatie ga je naar het Omgevingsloket. Hier kun je controleren of een vergunning nodig is en krijg je een overzicht van wat je moet aanleveren.

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van wat je precies gaat doen. Kijk daarvoor in de Legesverordening.

Na je aanvraag

We publiceren de vergunningaanvraag, zodat anderen op je plannen kunnen reageren. Meestal ontvang je binnen 8 weken een besluit over de aanvraag. Als het ook om andere activiteiten gaat, kan dit langer duren. Als de vergunning is verleend, publiceren we dat en volgt een bezwaartermijn van 6 weken. Je mag wel meteen beginnen.

Meer weten? Zie Een vergunning aangevraagd, en nu?