Reclame

Als u een bord, letters of vlaggen wilt plaatsen om reclame te maken, heeft u daar meestal een omgevingsvergunning voor nodig. Voor de reclame zelf en eventueel voor het aanbrengen (bouwen) van het object. Dat is afhankelijk van de grootte en de constructie van de reclame.

  Reclame

Bekijk alle regelgeving over reclame: Reclamewetgeving en -beleid gemeente Amersfoort.

Bekijk de volledige Welstandsnota (2017).

Deze vergunning gaat niet over reclame op bushokjes, lichtmasten e.d. Dat is aan verschillende bedrijven uitbesteed. Kijk daarvoor bij reclame in de openbare ruimte.

Voor het aanvragen en meer informatie gaat u naar het Omgevingsloket. Hier kunt u controleren of een vergunning nodig is en krijgt u een overzicht van wat u moet aanleveren.

De kosten zijn afhankelijk van wat u precies gaat doen. Kijk daarvoor in de Legesverordening.

We publiceren de vergunningaanvraag, zodat anderen op uw plannen kunnen reageren. Meestal ontvangt u binnen acht weken een besluit over de aanvraag. Als er ook andere activiteiten aan te pas komen, kan dit langer duren.
Als de vergunning is verleend, publiceren we dat en volgt een bezwaartermijn van 6 weken. U mag wel meteen beginnen.

Meer weten? Zie Een vergunning aangevraagd, en nu?