Evenementen

Wilt u een evenement organiseren dat voor publiek toegankelijk is? Meestal is daar een vergunning voor nodig. Het maakt niet uit of u het evenement organiseert op uw eigen terrein of op openbaar terrein.

 Evenementen

Wanneer moet ik een vergunning aanvragen?

 • Het evenement duurt langer dan één dag.
 • U verwacht meer dan 150 bezoekers.
 • Het evenement vindt plaats op maandag tot en met zaterdag tussen 24.00 en 7.00 uur en/of op zondag tussen 0.00 en 13.00 uur.
 • Het geluid van de muziek hoger is dan 70 db.
 • Er wordt alcohol verkocht.

Melden

Van een vergunningsvrij evenement, zoals een buurt- of straatfeest, hoeft u alleen een melding te doen:

MELDING DOEN

Binnen vijf werkdagen krijgt u een bevestiging. Als uw melding niet aan alle voorwaarden voldoet, krijgt u een verzoek om een vergunning aan te vragen.

Vergunning aanvragen

U kunt een vergunning voor een groot of klein evenement digitaal aanvragen:

Voor dit formulier heeft u DigiD of eHerkenning nodig.

Let op: voor het aanvragen van een vergunning voor een themamarkt of braderie gebruikt u een ander formulier:

Kosten

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag betaalt u kosten.

 • Klein evenement (150 tot 1.000 bezoekers): € 200,-.
 • Groot evenement (meer dan 1.000 bezoekers of een evenement met verhoogd veiligheidsrisico): € 500,-.
 • Themamarkt of braderie: € 200,-. Daarnaast betaalt u voor de ruimte die u inneemt.
  Voor 2018 is dat € 1,45 per m² ingenomen ruimte.

Aan de melding van een vergunningsvrij evenement zijn geen kosten verbonden.

Evenementenpakket

De gemeente biedt organisatoren van een evenement de mogelijkheid om gebruik te maken van gemeentelijke materialen en voorzieningen. Voorwaarde is dat het om een niet-commercieel evenement gaat, waarvoor een vergunning is verleend.

Geen gebruik ballonnen tijdens evenement

De gemeente Amersfoort raadt organisatoren van evenementen af om ballonnen op te laten. Ballonnen die worden opgelaten (en de linten, touwtjes, clips e.d. die aan de ballon vastzitten) komen in de natuur of in de zee terecht. Dit zorgt voor zwerfafval en heeft negatieve gevolgen voor de natuur en het milieu.

Er zijn alternatieven te bedenken in plaats van het oplaten van ballonnen. Deze zijn te vinden op de website www.dieballongaatnietop.nl.

Evenementenkalender en Aanwijzing Collectieve Festiviteiten

In de evenementenkalender staan alle evenementen voor dit jaar die bij de gemeente bekend zijn.

Op grond van artikel 4.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Amersfoort (APV) hebben burgemeester en wethouders van Amersfoort voor 2018 voor horecabedrijven een aantal dagen aangewezen voor het houden van collectieve festiviteiten.

Meer weten?

Uitleg over vergunningen

Doe de Vergunningcheck

Of neem contact op met het Vergunningenloket:

Stel uw vraag