Evenementen

In verband met het coronavirus zijn evenementen onder bepaalde voorwaarden toegestaan.

 Evenementen

Welke voorwaarden dit zijn, is afhankelijk van de maatregelen. Op de website van rijksoverheid vindt u de actuele regels die voor evenementen gelden. Per 25 september 2021 is een coronatoegangsbewijs verplicht op festivals en evenementen (binnen en buiten) voor iedereen ouder dan 13 jaar. Ben je ouder dan 14 jaar? Dan laat je ook je identiteitskaart zien.

Coronatoegangsbewijs

Je krijgt een coronatoegangsbewijs als je:

Het coronatoegangsbewijs zet je zelf op je mobiele telefoon. Dat kan met de Coronacheck-app. Of je print een papieren bewijs via www.coronacheck.nl.

Testen op corona blijft gratis.

Voor festivals, optredens, feesten en sportwedstrijden zoals in het betaald voetbal geldt:

Buiten:

 • geen maximum aantal bezoekers
 • geen sluitingstijd

Binnen met vaste zitplaats:

 • geen maximum aantal bezoekers
 • geen sluitingstijd

Binnen zonder vaste zitplaats:

 • een maximum aantal bezoekers
 • sluitingstijd is 12 uur ‘s nachts

  Melden

  Van een vergunningsvrij evenement, zoals een buurt- of straatfeest, hoeft u alleen een melding te doen:

  MELDING DOEN

  U krijgt zo snel als mogelijk een bevestiging. Als uw melding niet aan alle voorwaarden voldoet, krijgt u een verzoek om een vergunning aan te vragen.

  Vergunning aanvragen

  U kunt een vergunning voor een groot of klein evenement digitaal aanvragen:

  Voor dit formulier heeft u DigiD of eHerkenning nodig.

  Let op: voor het aanvragen van een vergunning voor een themamarkt of braderie gebruikt u een ander formulier:

  Kosten

  Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag betaalt u kosten.

  • Klein evenement (150 tot 1.000 bezoekers): € 200,-.
  • Groot evenement (meer dan 1.000 bezoekers of een evenement met verhoogd veiligheidsrisico): € 500,-.
  • Themamarkt of braderie: € 200,-. Daarnaast betaalt u voor de ruimte die u inneemt.
   Voor 2018 is dat € 1,45 per m² ingenomen ruimte.

  Aan de melding van een vergunningsvrij evenement zijn geen kosten verbonden.

  Het is weer mogelijk om een evenementenpakket aan te vragen, maar houdt u er rekening mee dat het evenement moet voldoen aan de geldende coronaregels. Als de situatie rondom het coronavirus weer verslechterd, dan kan dit betekenen dat er geen rechten kunnen worden verleend aan de eerdere aanvraag.

  Organiseert u een openbaar toegankelijk en niet-commercieel of promotioneel evenement op openbare gemeente grond? Dan heeft u de mogelijkheid om gratis gebruik te maken van gemeentelijke materialen en voorzieningen: het evenementenpakket. Het gaat om bijvoorbeeld afzetlinten of dranghekken.

  Voorwaarden

  Voor het evenementenpakket gelden de volgende voorwaarden:

  • het gaat om een niet-commercieel evenement of promotioneel dat wordt gehouden op openbare gemeentegrond en openbaar toegankelijk is.
  • voor het evenement is een vergunning verleend.

  Gelden deze voorwaarden niet voor uw evenement? Dan moet u de materialen en voorzieningen uit het evenementenpakket zelf verzorgen.

  Hoeveelheid

  Er geldt een maximum voor het aantal materialen dat u aanvraagt. Bij de aanvraag beoordeelt de gemeente of de hoeveelheid die u aanvraagt redelijk is. Wilt u meer gebruiken? Dan moet u dit zelf verzorgen en op eigen kosten.

  Aanvragen

  Vraag de gemeentelijke materialen en voorzieningen uiterlijk vier weken voor het evenement aan:

  Buurtfeesten

  Voor buurtfeesten kunt u alleen afzetlint aanvragen of twee tot vier afzethekken met borden voor de veiligheid. Dit kunt u direct per e-mail bij de aannemer aanvragen: krijt@amfors.nl. Doe wel eerst een melding van het evenement (zie het kopje Melden bovenaan deze pagina).

  De gemeente Amersfoort raadt organisatoren van evenementen af om ballonnen op te laten. Ballonnen die worden opgelaten (en de linten, touwtjes, clips e.d. die aan de ballon vastzitten) komen in de natuur of in de zee terecht. Dit zorgt voor zwerfafval en heeft negatieve gevolgen voor de natuur en het milieu.

  Er zijn alternatieven te bedenken in plaats van het oplaten van ballonnen. Deze zijn te vinden op de website www.dieballongaatnietop.nl.

  In de evenementenkalender staan alle evenementen voor dit jaar die bij de gemeente bekend zijn. Aan de vermelding op de kalender kunnen geen rechten ten aanzien van subsidies en/of vergunningen worden ontleend. Aanvragen daartoe moeten tijdig en volledig worden gedaan en kennen een zelfstandig beoordelingskader en besluit.

  Op grond van artikel 4.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Amersfoort (APV) hebben burgemeester en wethouders van Amersfoort voor 2018 voor horecabedrijven een aantal dagen aangewezen voor het houden van collectieve festiviteiten.

  Op grond van de huidige beperkingen in verband met Coronavirus zijn evenementen onder voorwaarden toegestaan. Welke voorwaarden dit zijn, is afhankelijk van de landelijke maatregelen die op dat moment van kracht zijn. De landelijke maatregelen zijn terug te vinden op Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl