Veiligheid

Het is van groot belang dat een evenement veilig verloopt. Als organisator bent u niet alleen verantwoordelijk voor het evenemententerrein, maar ook voor de directe omgeving.

Veiligheid

Veilig verloop

Als organisator zorgt u voor de plaatsing van voorzieningen en inzet van mensen die benodigd zijn voor het veilige verloop van het evenement. Een goed uitgewerkt calamiteiten- en veiligheidsplan helpt u als organisator bij deze voorbereidingen en is een voorwaarde voor vergunningverlening.

Risicoanalyse

Calamiteiten hebben impact op uw evenement en de omgeving. Deze maakt u inzichtelijk op basis van een risicoanalyse. Die geeft een overzicht van de kans op één of meer risico’s en de mogelijke effecten daarvan. Deze analyse neemt u op in het calamiteiten en- veiligheidsplan, waarin u omschrijft welke maatregelen u neemt in geval van een calamiteit (in materialen, voorzieningen en personeel). Ook vermeldt u daarin verantwoordelijkheden en beschikbare hulpmiddelen.

Als medische inzet of inzet van beveiliging nodig is om het evenement veilig te laten verlopen dan huurt u daarvoor professionals in. De EHBO, reddingsbrigade en/of het beveiligingsbedrijf stellen hun eigen inzet-/uitvoeringsplannen op. Deze plannen neemt u mee in de vergunningaanvraag als bijlage. Vanzelfsprekend moeten de plannen ook leiden tot een feitelijke uitvoering ervan.

Communicatie

Naast de communicatie richting deelnemers en/of bezoekers bent u ook verantwoordelijk voor het tijdig informeren van omwonenden en bedrijven over de mogelijke impact van het evenement. Waarbij u ook aangeeft welke actie ondernomen kan worden bij vragen, klachten of opmerkingen.

Amersfoort kent ervaren evenementenorganisaties en producenten, vraag hen om advies. Wij brengen u graag met hen in contact.