Promotie

Citymarketing Amersfoort helpt u graag met de promotie van uw evenement.

Promotie

Promotie kan bestaan uit:

  • (online) promotie via onder meer socialmediaberichten

  • Nieuwsbrieven

Evenement aanmelden

U kunt uw evenement aanmelden voor de UITagenda via: www.tijdvooramersfoort.nl/nl/aanmelden-uitagenda. Citymarketing kan dan uw evenement delen via ál hun kanalen.

Benader hen gerust voor een brainstorm, promotie-acties, leuke samenwerkingen, nog meer zichtbaarheid en/of het stimuleren van de ticketverkoop.

Contact

Mylena Rietdijk, MT.Rietdijk@amersfoort.nl, 06-55877936
Maurice van de Brug, m.vandebrug@amersfoort.nl, 06-14600816