Evenementenkalender

Wilt u uw evenement aanmelden voor de kalender? De evenementenkalender wordt elk jaar in december vastgesteld.

Evenementenkalender

Voor de evenementenkalender 2022 is de deadline 15 oktober 2021.

Heeft u de deadline van de evenementenkalender gemist? Neem dan contact met de afdeling evenementenvergunningen op om mogelijkheden te bespreken.

Ga naar de evenementenkalender 2021

Let op: opname in de evenementenkalender betekent niet automatisch dat u voor uw evenement ook een vergunning krijgt.

Vervolgstappen

  • Organisatoren van evenementen die op de evenementenkalender staan krijgen na vaststellingen van de evenementenkalender, per email bericht over het vergunningproces

  • Nadat u de (concept) vergunningaanvraag heeft gedaan en benodigde documenten heeft gestuurd, zal de behandelend medewerker contact met u opnemen als er nog vragen zijn of verduidelijking nodig is.

  • Naast de inhoudelijke beoordeling van de behandelend medewerker zal indien nodig advies worden ingewonnen bij interne adviseurs (bijvoorbeeld verkeer) en/of externe adviseurs (bijvoorbeeld politie, brandweer e.d.).

  • U kunt uitgenodigd worden voor een vooroverleg met de adviseurs om uw vergunningaanvraag te bespreken. Op basis van de gegeven adviezen kunt u uw definitieve vergunningaanvraag en documenten indienen.

  • Is alle informatie beschikbaar en is er sprake van een positief advies dan kan de vergunning worden verleend.

  • Als de vergunning nog niet kan worden verleend is aanvullende informatie benodigd of moet u uw veiligheidsplan of draaiboek aanpassen. Hierover ontvang u dan nader bericht.

  • Is de vergunning verleend? Dan ontvangt u het besluit op de vergunningaanvraag per post. 

  • Tijdens het evenement zien de toezichthouders erop toe dat de in de vergunning opgenomen voorwaarden worden nageleefd.

Vergunningen

Contact

Telefoonnummer

Bel 14033 en vraag naar afdeling evenementenvergunningen.

E-mailadres

evenementenvergunningen@amersfoort.nl