Duurzaamheid

Amersfoort gaat voor een duurzame stad, die klaar is voor de toekomst. Ook voor de invulling van uw evenement of festival zijn duurzame keuzes mogelijk.

Duurzaamheid

Verduurzamen in gebruik en verbruik

De Gemeente Amersfoort is met 4 festivalorganisatoren een begeleidingstraject gestart om te verduurzamen. Zij bepalen aan de hand van een canvasmodel, hun ambities en mogelijke acties in het gebruik en verbruik van:

  • Transport;

  • voedsel;

  • energie;

  • water;

  • materialen;

  • plastics.

Daarbij wordt gekeken hoe de inkomende stroom hiervan geminimaliseerd kan worden, welke duurzame alternatieven er zijn en hoe de efficiëntie verhoogd kan worden.

Canvasmodel

In een video lichten we het canvasmodel toe: stapsgewijs naar een duurzaam evenement en het begeleidingstraject.

Heeft u vragen over het canvasmodel of belangstelling in het begeleidingstraject in 2022? Neem dan contact met ons op.

Zwerfafval

Als tijdelijke gebruiker van de openbare ruimte zorgt u voor een schone oplevering van het evenemententerrein. Wij attenderen u graag op de volgende veranderingen in wet- en regelgeving:

  • 1 juli 2021: statiegeld op kleine flesjes

  • 3 juli 2021: verbod op single use plastics

  • 3 juli 2021: verplichte markeringen op bekers

  • 1 januari 2022: minimaal 90% gescheiden inzameling

Lees wat de nieuwe regelgeving betekent en mogelijke aanpak (nog in ontwikkeling).

Ballonnen

We raden organisatoren van evenementen af om ballonnen op te laten. Mogelijke alternatieven zijn te vinden op dieballongaatnietop.nl.

Stroomvoorziening

Een noodzaak en daarmee mogelijk grote kostenpost voor uw evenement is stroom. Het meest duurzaam is om aan te sluiten op beschikbare stroompunten op de locatie of in de directe omgeving. Om vervolgens voor extra stroomvoorziening te kijken naar het lokale of regionale flexibele aanbod van bijvoorbeeld biodiesel aggregaten, voordat u buiten onze regio naar oplossingen zoekt.

Kijk hier voor meer informatie over de duurzame inzet van energie volgens het hernieuwbare Trias Energetica model

Stroom op locatie nodig?

Neemt u contact op met de marktmeesters om mogelijkheden te bespreken via telefoonnummer 033 469 5070 of mail: marktenhaven@amersfoort.nl.

Vergunningen

Contact

Evenementencoördinator
Hidde Bijl

H.Bijl@amersfoort.nl