Een veilig oud en nieuw

Om oud en nieuw voor iedereen gezellig en veilig te houden, gelden er bepaalde regels.

Een veilig oud en nieuw
Afsteektijden vuurwerk

Om de overlast van vuurwerk te beperken, mag u alleen vuurwerk kopen en afsteken op vastgestelde tijden.

Kopen

Alleen vrijdag 28, zaterdag 29 en maandag 31 december bij een erkend vuurwerkverkooppunt. Landelijk geldt dat er geen vuurwerk mag worden verkocht op een zondag, ook niet in winkels die voor hun overige verkoop wel gewoon open zijn.

Afsteken

Alleen van 31 december 18.00 tot 1 januari 2.00 uur.

Kijk ook op de website van Rijksoverheid voor informatie over vuurwerk afsteken en de afsteektijden.

Vuurwerkvrije zone

De directe omgeving van het Meander Medisch Centrum is door het college aangewezen als een vuurwerkvrije zone. Dit betekent dat het ook van 31 december 18.00 tot 1 januari 2.00 uur verboden is om hier vuurwerk af te steken.

Vuurwerkdetectiesysteem

Het vuurwerkdetectiesysteem is een systeem dat met een aantal geluidmeters vuurwerkknallen registreert. Deze geluidmeters herkennen vuurwerkknallen en kunnen de afsteeklocaties vrijwel tot op het huisnummer nauwkeurig bepalen. De plaatsen waar dit gebeurt, worden binnen enkele seconden gemeld aan handhavers van de gemeente.

Waar wordt het systeem ingezet?

Het systeem wordt ingezet in de wijken Nieuwland en Vathorst. De afgelopen jaren kwamen de meeste meldingen van vuurwerkoverlast namelijk uit deze twee wijken.

Wat gebeurt er met de informatie?

Worden er op een plaats en tijd veel knallen gemeten, dan kunnen handhavers daar naartoe. Zij kunnen bijvoorbeeld in gesprek gaan met omwonenden van locaties waar vuurwerk voortijdig wordt afgestoken.

Illegaal vuurwerk

Het is strafbaar om illegaal vuurwerk in bezit te hebben. De politie voert daarom speciale controles uit om bezit, verkoop en afsteken van illegaal vuurwerk op te sporen en te bestrijden. Meer informatie over illegaal vuurwerk vindt u op de website van de politie.

Meld illegaal vuurwerk of vuurwerkopslag

Weet u of heeft u een vermoeden dat iemand illegaal vuurwerk heeft of grote hoeveelheden vuurwerk heeft opgeslagen? Meld dit, ook voor uw eigen veiligheid! Dat kan bij de politie via telefoonnummer 0900 8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem: 0800 7000.

Bekijk de animatie:

Vreugdevuren

Om het nieuwe jaar in te luiden, worden op aangewezen plekken in de stad vreugdevuren toegestaan. De initiatiefnemers van een vreugdevuur hebben bij de gemeente een ontheffing aangevraagd. Om redenen van veiligheid en schadebeperking is een vreugdevuur op andere plekken verboden.

Omgaan met vreugdevuren

Vreugdevuren zijn niet zonder risico. Het kan gevaarlijke situaties opleveren voor mensen, goederen en de openbare veiligheid.

 • Ga altijd op veilige afstand staan van het vreugdevuur vanwege de intense warmtestraling.
 • Pas op rondvliegende vuurdeeltjes en schadelijke stoffen die vrijkomen bij verbranding.
 • Het is niet toegestaan om autobanden, plastic, kunststoffen of andere milieuvervuilende stoffen te verbranden.
 • Voor de genoemde vreugdevuren mag alleen droog en schoon (ongelakt en ongeverfd) hout worden gebruikt. Zo komen er minder schadelijke stoffen vrij bij verbranding.

De handhavers van de gemeente zien scherp toe op naleving van deze adviezen en regels en treden op samen met de politie als er toch brandgevaarlijke situaties ontstaan bij de vreugdevuren.

Carbid schieten

Carbid schieten is op oudejaarsdag toegestaan van 10.00 uur tot 1 januari 2.00 uur en alleen als u zich aan een aantal veiligheidsregels houdt:

 • Het carbid schieten gebeurt door iemand die ouder is dan 16 jaar en die niet onder invloed is van alcohol of drugs.
 • Om de veiligheid van omstanders en de eigen veiligheid te waarborgen,
  houdt een persoon van minimaal 18 jaar toezicht op het carbid schieten.
  Ook deze persoon is niet onder invloed van alcohol of drugs.
 • Bij het carbid schieten gebruikt u (melk)bussen of andere cilindervormige
  voorwerpen met een maximum inhoud van 50 liter. De bussen moeten stevig verankerd zijn in bijvoorbeeld de bodem of in een frame, zodat terugslag voorkomen wordt.
 • U laat geen busdeksels of andere voorwerpen wegschieten die voor gevaar kunnen zorgen.
 • (Voet)ballen of andere afsluitingen mogen alleen gebruikt worden als die geen schade kunnen veroorzaken aan mensen, dieren of spullen.
 • De plek ligt op een afstand van tenminste 75 meter van woningen en op minimaal 300 meter van zorginstellingen en voorzieningen voor het houden van dieren.
 • U schiet in een richting tegengesteld aan de richting van de dichtstbijzijnde woningen.
 • Het vrijschootsveld bedraagt tenminste 75 meter en daarin liggen geen verharde openbare wegen of paden.
 • Het terrein van waaraf wordt geschoten is zo afgezet dat toeschouwers niet in de buurt van de schietopstelling en het schootsveld kunnen komen.
  Bijvoorbeeld met touwen of linten.
 • Het terrein van waaraf wordt geschoten is goed verlicht als het carbid schieten na zonsondergang gebeurt.
 • Op het schietterrein zijn voldoende blusmiddelen aanwezig zijn in de vorm van droog zand.
 • Het publiek bevindt zich minimaal op 25 meter van de schietopstelling.

Wensballonnen

Wensballonnen hebben een open vlam en kunnen daardoor brandgevaarlijk zijn. Bekijk daarom voor gebruik eerst de tips voor het veilig gebruiken van wensballonnen op www.nvwa.nl.


Vragen over veiligheid?

Heeft u een vraag of heeft u idee├źn voor een veilig Amersfoort? Stuur een e-mail naar veilig@amersfoort.nl.