Veiligheid

Voor een veilig Amersfoort richten we ons op het terugdringen van woninginbraak en geweld, ernstige overlast en criminaliteit. U kunt daarbij helpen.

Draag bij aan een veilige buurt

Als bewoner kunt u zelf bijdragen aan de veiligheid in uw buurt. Dat kan op verschillende manieren. Meer informatie

Inbraak en diefstal

Voorkom dat u slachtoffer wordt van diefstal of een inbraak door zelf op een aantal dingen te letten. Meer informatie

Huiselijk geweld melden

Veilig Thuis is het telefoonnummer voor iedereen die hulp nodig heeft omdat het thuis niet veilig is: kinderen, volwassenen, ouderen, slachtoffers, maar ook plegers van geweld, familie, buren en andere omstanders. Het gratis telefoonnummer 0800 2000 is iedere dag, dag en nacht bereikbaar. Meer informatie

Voorbereid op rampen en noodsituaties

Elke eerste maandag van de maand worden de sirenes in Nederland getest. Dit gebeurt om 12.00 uur. Maar wat als er echt iets mis is? Meer informatie

Start een WhatsAppgroep in de buurt

Steeds meer buurtbewoners gebruiken een WhatsAppgroep om hun buurt of wijk veiliger te maken. Op deze pagina vindt u informatie, tips en trucs over het gebruik van zo'n groep. Meer informatie

Georganiseerde ondermijnende criminaliteit

Iedereen kan bewust of onbewust in aanraking komen met georganiseerde criminaliteit. Criminelen hebben namelijk andere mensen nodig om hun activiteiten uit te kunnen voeren. Onze samenleving wordt door deze georganiseerde criminaliteit verzwakt. Dit noemen we ondermijning of ondermijnende criminaliteit. Meer informatie

Hennepkwekerij

Hennepkwekerijen of wietplantages komen in heel Nederland voor. Zoals op zolders, in kelders, in (grote) schuren, tuinhuisjes, bedrijfspanden, in achtertuinen, bossen en parken en in boerderijen. Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn er in Nederland 10.000 tot 30.000 professionele hennepkwekerijen. Van professionele hennepteelt is sprake als er vijf planten of meer worden geteeld. Vaak zitten hier criminele organisaties achter. Veel van deze hennepkwekerijen bevinden zich gewoon in woonwijken en deze veroorzaken veiligheidsrisico’s voor omwonenden. Meer informatie