Veiligheid

Voor een veilig Amersfoort richten we ons op het terugdringen van woninginbraak en geweld, ernstige overlast en criminaliteit. U kunt daarbij helpen.

Melding doen

Als je in de stad of jouw buurt iets ziet dat kapot is, vuil is, niet werkt of overlast geeft, kun je daar een melding van maken. Meer informatie

Tips om woninginbraak te voorkomen

Inbrekers kunnen op veel manieren je woning binnenkomen. Met wat simpele maatregelen maak je het hen lastig. Meer informatie

Bodycams

Handhavers in Amersfoort moeten veilig hun werk kunnen doen. Uit ervaring bij andere gemeenten én gebruik tijdens horecanachten in Amersfoort blijkt dat het zichtbaar dragen van een bodycam onveilige situaties kan voorkomen. Daarom dragen handhavers in Amersfoort voortaan standaard een bodycam. Meer informatie

Lachgasverbodsgebieden in Amersfoort

Vanaf volgende week is het in Amersfoort verboden lachgas te gebruiken in een aantal gebieden. Het gaat hierbij om gebieden waarin aantoonbaar en structureel sprake is van overlast. Meer informatie

Geldezels

Geldezels, ook wel money mules of katvangers genoemd, zijn mensen die door criminelen geronseld waarbij hun bankrekening wordt misbruikt voor het witwassen van illegaal verkregen geld. Het gaat hierbij vaak om digitale oplichting of cybercrime. Een geldezel is hiermee schuldig aan het witwassen, terwijl de crimineel daarachter vaak buiten schot blijft. Geldezels zijn strafbaar en daarom zetten we ons samen met de politie in om het voor criminelen lastiger te maken geldezels te misbruiken. Meer informatie

Draag bij aan een veilige buurt

Als bewoner kunt u zelf bijdragen aan de veiligheid in uw buurt. Dat kan op verschillende manieren. Meer informatie

Georganiseerde ondermijnende criminaliteit

Iedereen kan bewust of onbewust in aanraking komen met georganiseerde criminaliteit. Criminelen hebben namelijk andere mensen nodig om hun activiteiten uit te kunnen voeren. Onze samenleving wordt door deze georganiseerde criminaliteit verzwakt. Dit noemen we ondermijning of ondermijnende criminaliteit. Meer informatie

Cybercriminaliteit

Cybercrime is een vorm van criminaliteit waarbij computers, mobiele telefoons, tablets het doelwit zijn van criminele activiteiten. Voorbeelden van cybercrime zijn digitale fraude, hacken, illegaal downloaden, identiteitsfraude, digitaal pesten, DDoS-aanvallen (aanvallen waarbij criminelen servers en websites platleggen) en ransomware (‘gijzelingssoftware’ waarmee criminelen een computer vergrendelen met kwaadaardige software en geld vragen om je computer te ontgrendelen). Cybercriminaliteit neemt toe en iedereen kan slachtoffer worden. Meer informatie

Start een buurtpreventiegroep in de buurt

Steeds meer buurtbewoners gebruiken een buurtpreventie groep (zoals Signal of Buurt App) om hun buurt of wijk veiliger te maken. Op deze pagina vindt u informatie, tips en trucs over het gebruik van zo'n groep. Meer informatie