Veiligheid

Voor een veilig Amersfoort richten we ons op het terugdringen van woninginbraak en geweld, ernstige overlast en criminaliteit. U kunt daarbij helpen.

Webinar inbraakpreventie

Tijdens de donkere dagen neemt ook het aantal woninginbraken toe. Gelukkig kunt u er, als bewoner, veel aan doen om inbrekers zoveel mogelijk buiten de deur te houden. De gemeente organiseert samen met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) het gratis webinar Inbraakpreventie. Meer informatie

Melding doen

Als u in de stad of uw buurt iets ziet dat kapot is, vuil is, niet werkt of overlast geeft, kunt u daar een melding van maken. Meer informatie

Start een WhatsAppgroep in de buurt

Steeds meer buurtbewoners gebruiken een WhatsAppgroep om hun buurt of wijk veiliger te maken. Op deze pagina vindt u informatie, tips en trucs over het gebruik van zo'n groep. Meer informatie

Tips om woninginbraak te voorkomen

Inbrekers kunnen op veel manieren uw woning binnenkomen. Met wat simpele maatregelen maakt u het hen lastig. Meer informatie

Draag bij aan een veilige buurt

Als bewoner kunt u zelf bijdragen aan de veiligheid in uw buurt. Dat kan op verschillende manieren. Meer informatie

Georganiseerde ondermijnende criminaliteit

Iedereen kan bewust of onbewust in aanraking komen met georganiseerde criminaliteit. Criminelen hebben namelijk andere mensen nodig om hun activiteiten uit te kunnen voeren. Onze samenleving wordt door deze georganiseerde criminaliteit verzwakt. Dit noemen we ondermijning of ondermijnende criminaliteit. Meer informatie

Cybercriminaliteit

Cybercrime is een vorm van criminaliteit waarbij computers, mobiele telefoons, tablets het doelwit zijn van criminele activiteiten. Voorbeelden van cybercrime zijn digitale fraude, hacken, illegaal downloaden, identiteitsfraude, digitaal pesten, DDoS-aanvallen (aanvallen waarbij criminelen servers en websites platleggen) en ransomware (‘gijzelingssoftware’ waarmee criminelen een computer vergrendelen met kwaadaardige software en geld vragen om je computer te ontgrendelen). Cybercriminaliteit neemt toe en iedereen kan slachtoffer worden. Meer informatie