Veelgestelde vragen prijsstijging warmtetarieven warmtenet

Algemeen

Antwoorden op vragen over de prijsstijging van de warmtetarieven van het warmtenet.

Vraag en antwoord

Antwoorden op vragen over de prijsstijging van de warmtetarieven van het warmtenet.

Veel Nederlanders gaan dit jaar meer betalen voor hun warmte omdat de gasprijzen hoog zijn. Deze verhoging van de gasprijs heeft direct gevolgen voor mensen die voor hun warmte afhankelijk zijn van gas. Er zijn in Amersfoort echter warmtenetten die niet (volledig) op gas gestookt zijn. Ook de tarieven van de warmte uit deze warmtenetten gaan omhoog. Dit komt omdat de warmtetarieven momenteel bij wet zijn gekoppeld aan de gasprijs. De tariefverhoging mag niet leiden tot meer winst voor warmteleveranciers. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) ziet hierop toe. Lees meer over de warmtetarieven op de website consuwijzer.nl.

Gemeente Amersfoort heeft, als lid van stedennetwerk G40, een brief naar minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie gestuurd. Via de website van G40 kun je die downloaden. In de brief wordt de minister verzocht om in te grijpen en alles te doen om zo snel mogelijk een zelfstandige en heldere tariefstelling voor warmtenetten in te voeren. De minister heeft aangegeven deze oproep zeer serieus te nemen en ermee aan de slag te gaan.

De Autoriteit Consument en Markt bevestigt dat zij deelnemen aan acties van het Rijk om de tarieven voor warmte eerlijker te maken. De wethouder heeft de warmtebedrijven over wie vragen binnenkwamen, aangeschreven. In de brief uit ze haar zorgen over de hoge warmtetarieven. Daarnaast vraagt ze om meer transparantie en nodigt ze uit tot samenwerking.

Ja, warmteleveranciers mogen de prijzen met maximaal 67% verhogen (op basis van een doorsnee huishouden). Als gemeente hebben wij geen directe invloed op de prijzen van warmteleveranciers. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft dit wel. Zij bepalen ieder jaar de maximale warmteprijs voor vaste en variabele kosten, die met een vaste formule gekoppeld is aan de kosten voor een cv-ketel en een gasaansluiting. Hierdoor zijn warmtetarieven gekoppeld aan de gasprijs, ook als er geen gas wordt gebruikt voor de warmteopwekking.

De hogere gasprijzen zorgen ook voor hogere kosten bij warmteleveranciers. Bijvoorbeeld omdat zij (deels) gas gebruiken bij het verwarmen van het warmtenet. Warmte-inkoopcontracten zijn vaak gebaseerd op de gasprijs, ook wanneer deze warmte niet opgewekt wordt met gas (denk aan restwarmte uit industrie of afvalverwerking). In de exacte kostenstructuur van warmtebedrijven heeft de gemeente geen inzicht. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met de ACM via de ACM Consuwijzer.

Om de hogere energierekening te verzachten, krijg je een eenmalige compensatie van de Rijksoverheid over het jaar 2022, zie de website van de Rijksoverheid:

  • Je betaalt minder energiebelasting op elektriciteit, ongeveer € 150,- (incl. btw) bij gemiddeld verbruik.
  • Je krijgt extra korting op energiebelasting van € 265,- (incl. btw).

Deze compensatie geldt voor iedereen, ongeacht inkomen, en wordt verrekend in je energierekening. Afhankelijk van jouw energieverbruik dekt deze vergoeding de prijsverhoging deels of helemaal. Daarnaast werkt het kabinet aan een eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen. Meer daarover lees je op de pagina Extra energietoeslag voor lagere inkomens.

Heb je nog vragen over de warmtetarieven? Neem contact op met de Autoriteit Consument en Markt via de website Consuwijzer.nl. Overige vragen? Neem gerust contact op met de gemeente.

Kom je door de stijgende warmtetarieven in financiële problemen? Neem dan contact op met een van onze coaches Participatie en Inkomen of kijk op de website Geldcheck033.  Voor inhoudelijke energieadvies:  check de website van het duurzaam bouwloket van de gemeente.

Tot slot, heb je al gebruikgemaakt van gratis hulp bij energie besparen? Alle kleine beetjes helpen. Je leest er meer over op de website Amersfoort Duurzaam.