Verantwoorden subsidie

Wanneer u subsidie ontvangt van de gemeente Amersfoort, moet u na afloop van de activiteiten een verantwoording indienen.

Via onderstaande knop kunt u uw verantwoording/aanvraag tot subsidievaststelling van de door u ontvangen subsidie(s) indienen.

SUBSIDIE VERANTWOORDEN

Om de aanvraag tot subsidievaststelling te kunnen doen heeft u de volgende gegevens nodig:

  • Subsidienummer (dit vindt u bij het kopje ‘onderwerp’ in de subsidiebeschikking);
  • Zaaknummer (dit vindt u bij het kopje ’ons kenmerk’ in de subsidiebeschikking);
  • De in de subsidiebeschikking genoemde verslagen die benodigd zijn voor de subsidievaststelling. Denkt u hierbij ook aan de ondertekende aanbiedingsbrief (ondertekend door bevoegd persoon) en indien nodig de controleverklaring van de accountant.