Onderzoek zonder toestemming gebruik gegevens

De gemeente doet veel onderzoek. Zo krijgen we inzicht in de effecten van onze beleidskeuzen en beslissingen. We werken volgens de gedragscode onderzoek en statistiek van de Vereniging voor Beleidsonderzoek. Andere partijen die in opdracht van de gemeente onderzoeken uitvoeren, moeten ook volgens deze gedragscode werken.

Lees de Gedragscode Onderzoek en Statistiek

Vaak maken we gebruik van data die al beschikbaar zijn bij de gemeente of bij partners. Het kan dan ook om persoonsgegevens gaan. Het is niet altijd mogelijk of wenselijk om de personen om wie het gaat hiervoor toestemming te vragen.  Bijvoorbeeld als dit onevenredig veel tijd en moeite kost. Als gemeente maken we een zorgvuldige afweging bij het gebruik van deze gegevens. In de meeste gevallen maken we de gegevens anoniem.

Bij de volgende onderzoeken maken wij gebruik van persoonsgegevens zonder daarvoor expliciete toestemming te vragen:

Uitstroom vroegere leerlingen Taalcentrum