Onderzoek zonder toestemming gebruik gegevens

De gemeente doet veel onderzoek. Zo krijgen we inzicht in de effecten van onze beleidskeuzen en beslissingen. We werken volgens de gedragscode onderzoek en statistiek van de Vereniging voor Beleidsonderzoek. Andere partijen die in opdracht van de gemeente onderzoeken uitvoeren, moeten ook volgens deze gedragscode werken.

Lees de Gedragscode Onderzoek en Statistiek

Vaak maken we gebruik van data die al beschikbaar zijn bij de gemeente of bij partners. Het kan dan ook om persoonsgegevens gaan. Het is niet altijd mogelijk of wenselijk om de personen om wie het gaat hiervoor toestemming te vragen.  Bijvoorbeeld als dit onevenredig veel tijd en moeite kost. Als gemeente maken we een zorgvuldige afweging bij het gebruik van deze gegevens. In de meeste gevallen maken we de gegevens anoniem.

Bij de volgende onderzoeken maken wij gebruik van persoonsgegevens zonder daarvoor expliciete toestemming te vragen:

Uitstroom vroegere leerlingen Taalcentrum

Uitstroom vroegere leerlingen Taalcentrum

De gemeente Amersfoort en het Taalcentrum onderzoeken waar leerlingen van het Taalcentrum terecht komen als ze daar van school zijn gegaan. Er wordt gekeken welke scholen ze daarna bezoeken, of ze een startkwalificatie behalen of dat ze al werk hebben gevonden. Het gaat om de leerlingen die in de schooljaren 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 en 2019-2020 bij het Taalcentrum van school zijn gegaan.

De gemeente en het Taalcentrum doen dit om het onderwijs op het Taalcentrum verder te verbeteren. Om zo de leerlingen van het Taalcentrum een grotere kans te geven op succes in de vervolgopleiding en later bij het vinden van werk.

Als de leerlingen over wie het gaat, niet willen dat hun gegevens verwerkt worden voor dit onderzoek, kunnen zij bezwaar maken bij het Taalcentrum of de gemeente Amersfoort. Hoe dit moet is te lezen in de privacyverklaring van Meerwegen (het Taalcentrum valt daar onder) en de privacyverklaring van de gemeente Amersfoort.