Incidentele subsidie

Vraag op deze pagina een incidentele subsidie aan. Lees voordat je dat doet wel eerst goed de voorwaarden.

Via onderstaande knop kun je een incidentele subsidie aanvragen. Voor je een aanvraag doet, dien je eerst na te gaan of jouw aanvraag niet binnen een subsidieregeling valt. Is dit wel het geval dan moet je de subsidie via die regeling aanvragen en niet via dit formulier voor incidentele subsidies.

AANVRAAG

De subsidieaanvraag dient bevoegd te zijn ondertekend. Om de aanvraag te kunnen doen, heb je het volgende nodig:

  • Ondertekende aanbiedingsbrief (ondertekend door bevoegd persoon)
  • Omschrijving van de activiteit/activiteitenplan
  • Exploitatiebegroting van de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd (bij aanvraag boven € 125.000,-- moet deze voorzien zijn van een risicoparagraaf)
  • Bij subsidieaanvragen boven de € 125.000,-- dien je de laatste jaarrekening en het laatste jaarverslag in.
  • Voor een rechtspersoon geldt dat zij onderstaande stukken moeten indienen:

- Statuten of het reglement

- Een opgaaf van de bestuurssamenstelling

- Een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel