Economische groei Amersfoort

De Amersfoortse economie heeft in verschillende sectoren veel last gehad van de coronacrisis, maar is inmiddels alweer even groot als voor corona. De Amersfoortse economie is weerbaar. De lokale economie is flexibel en wendbaar. Dit blijkt uit de Economische Thermometer. In de rapportage staan de economische ontwikkelingen van medio maart 2022.

Economische thermometer

In de Economische Thermometer worden de belangrijkste economische kerncijfers van Amersfoort gepresenteerd. Er is krapte op de arbeidsmarkt door een tekort aan voldoende geschikt personeel. Tegelijkertijd is er sprake van ongelijkheid en relatief hoge werkloosheid onder mensen met een afgeronde VMBO-opleiding.

Onvoldoende bedrijfsruimte beschikbaar

Voldoende bedrijfsruimte in Amersfoort is een ander belangrijk aandachtspunt voor de gemeente. De leegstand en het aanbod van geschikte werklocaties zijn, ondanks de coronajaren, nog steeds ongezond laag. Het is voor de Amersfoortse economie van belang dat de hoeveelheid bedrijventerreinen en kantoren meegroeien, zodat er voldoende banen zijn voor het groeiend aantal inwoners. Amersfoort en de regio blijven een aantrekkelijke plek voor bedrijven om zich te vestigen door de goede ligging en infrastructuur. Als de pandemische effecten volledig zijn verdwenen en er sprake is van een aantrekkende economie, wordt de vraag naar bedrijfsruimte nog groter.

Internationale ontwikkelingen

Nu de coronamaatregelen zijn losgelaten kan het bedrijfsleven en de Amersfoortse economie weer groeien. Tegelijkertijd zorgen de internationale ontwikkelingen weer voor nieuwe onzekerheden. De gevolgen van de oorlog in Oekraïne zijn al merkbaar en worden de komende tijd alleen maar groter. Het is daarom onvermijdelijk dat de veerkracht van de regionale economie weer op de proef wordt gesteld.

Kerncijfers

De Economische Thermometer is een halfjaarlijkse rapportage waar in een oogopslag de belangrijkste economische kerncijfers van Amersfoort worden gepresenteerd. De cijfers worden voorzien van de nodige duiding en context.

Samen met alle partners zet de gemeente zich in om de Amersfoortse groei door te zetten en te streven naar een inclusieve, duurzame en groeiende stad.