Crisisnoodopvang asielzoekers Zielhorst

Gemeente Amersfoort vangt vanaf 29 juni 2022 tijdelijk 100 asielzoekers op in sporthal Zielhorst aan de Trompetstraat 3. In samenwerking met de Veiligheidsregio Utrecht en beheerder SRO wordt de zaal gereedgemaakt. De crisisnoodopvang duurt enkele weken. De opvang is geschikt voor mensen die wachten tot hun asielprocedure kan starten. Er komen geen Oekraïners, die worden op andere plekken in de stad opgevangen.

Informatiebijeenkomst

Iedereen kan de locatie bekijken en vragen stellen aan de gemeente tijdens een inloopbijeenkomst op maandag 27 juni van 19.00 tot 21.00 uur in Sporthal Zielhorst. Vragen kunnen gemaild worden naar vluchtelingen@amersfoort.nl of bellen tijdens kantooruren met het KlantContactCentrum (KCC) van de gemeente op telefoonnummer 14 033.

Wat is een crisisnoodopvanglocatie precies?

De Sporthal Zielhorst is een crisisnoodopvanglocatie. Dit betekent dat het gebouw zo is ingericht dat mensen er tijdelijk opgevangen kunnen worden. Het is opgezet vanuit nood. Er is geen permanente opvang. We bieden daarmee mensen in nood een basis aan met bad, bed en brood.

Welke asielzoekers komen in de crisisnoodopvang?

Wanneer een asielzoeker ons land binnenkomt, wordt hij of zij geïdentificeerd en geregistreerd. De vluchteling krijgt een medische intake en een coronatest (ook de gezinsleden). Daarop volgt plaatsing elders (bijvoorbeeld in Amersfoort). Op dit moment weten wij nog niet uit welke landen de asielzoekers komen die in sporthal Zielhorst gaan verblijven. Zodra wij hier meer over weten zullen wij dit hier plaatsen.

Over de opvang

Er is voor sporthal Zielhorst gekozen omdat hier al voldoende faciliteiten aanwezig zijn, zoals douches. Daarnaast wordt de sporthal nauwelijks gebruikt in de maand juli. In de sporthal wordt een recreatieruimte gemaakt en komen er bedden die gescheiden worden door middel van schotten om zo het idee van kamertjes te creëren. De sporthal krijgt 24-uurs beveiliging, waar ook eventuele overlast gemeld kan worden. In de sporthal zijn voldoende activiteiten voor de vluchtelingen. Op dit moment is er geen dagprogramma of dagbesteding gepland omdat het om opvang van enkele weken. Gemeente Amersfoort werkt vraag gestuurd. Als na de eerste week blijkt dat er veel behoefte is aan georganiseerde activiteiten, dan zal de gemeente Amersfoort samen met partners in de stad activiteiten organiseren.

Wie is er aanwezig in sporthal Zielhorst?

  • Locatiemanager en ondersteuner.
  • 2 GGD-coördinatoren.
  • Een roulerend team aan medewerkers in meerdere shifts.
  • Beveiliging / 24 uurs bereikbaarheid. Omwonenden met vragen of eventuele overlast kunnen zich melden bij de beveiliging in het gebouw, ook na kantooruren. Is de situatie dreigend, dan kan de politie worden gebeld. Omwonenden kunnen niet rechtstreeks contact opnemen met de nog te organiseren 24 uurs bereikbaarheidsdienst van de gemeente Amersfoort voor de locatiemanagers en beveiligers.
  • Een COA (Central Orgaan opvang Asielzoekers) informatiebalie.

Vluchtelingen in Amersfoort

Door de situatie in onder andere Syrië, Afghanistan en recent in de Oekraïne hebben mensen geen andere keuze dan uit hun land te vluchten. Amersfoort wil mensen helpen die hier naartoe komen op zoek naar veiligheid en een toekomst. Ieder mens in nood willen we helpen waar we kunnen. Zo heeft de gemeente in 2015 en in 2021/2022 asielzoekers opgevangen. De gemeente Amersfoort vangt sinds februari 2022 zo’n 450 Oekraïense vluchtelingen op in de locaties Zonnehof en Plotterweg. Daarnaast verblijven Oekraïense vluchtelingen bij tientallen gastgezinnen in onze stad.

Landelijk aanmeldcentrum asielzoekers vol

In het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel verblijven momenteel meer mensen dan het aanmeldcentrum aan kan. De afgelopen weken leidde dat tot schrijnende situaties, waarbij asielzoekers op stoelen moesten slapen. Hierdoor is het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) niet meer in staat om de wettelijke taak uit te voeren om alle nieuw binnengekomen asielzoekers op te vangen. De minister van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris voor Asiel en Migratie hebben daarom een dringende oproep voor hulp gedaan aan de veiligheidsregio’s. Hierop volgend is een landelijk coördinatieteam ingericht. De veiligheidsregio's hebben afgesproken dat iedere twee weken vier gemeenten zorg dragen voor de opvang van 225 asielzoekers. Dat moet tot september in ieder geval voor zoveel opvangcapaciteit zorgen dat niemand meer op een stoel hoeft te slapen. In deze landelijke crisissituatie is het van belang dat ook de gemeente Amersfoort haar steentje bijdraagt.

Hoe kan ik helpen?

Als u iets wilt betekenen voor vluchtelingen dan kunt u kijken op de facebookpagina Welkom in Amersfoort. Dit is een initiatief van een vrijwilligersnetwerk in Amersfoort waar de gemeente nauw mee samenwerkt. Als u een specifiek aanbod wilt doen, dan kunt u mailen naar vluchtelingen@amersfoort.nl. Omdat de gemeente vraag gestuurd beoordeeld en we nog niet weten of uw aanbod aansluit op een vraag vanuit de groep vluchtelingen, bewaren we uw aanbod voor als de vraag zich later wel aandient.

Vragen en meer informatie

Vragen kunnen gemaild worden naar vluchtelingen@amersfoort.nl of bellen tijdens kantooruren met het KlantContactCentrum (KCC) van de gemeente op telefoonnummer 14 033. Meer informatie over het COA: Centraal Orgaan opvang asielzoekers