Bijeenkomst groep van 6 mensen op begraafplaats Rusthof

Op 11 september 2021 bezocht een groep van 6 mensen met interesse in spiritualiteit de begraafplaats Rusthof buiten openingstijden. Tussen 20.00 uur en 23.30 uur deed deze groep daar onderzoek naar energieën van overledenen. De Nationale Ombudsman deed onderzoek naar de gebeurtenis en publiceerde zijn bevindingen en aanbevelingen op 17 december 2021.

Update 17 december 2021

Bevindingen en aanbevelingen van de Nationale Ombudsman

De Nationale Ombudsman presenteert zijn bevindingen in een brief aan het college met een rapportage van het feitenrelaas. Deze documenten zijn te vinden op de website van de Nationale ombudsman:

https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2021/onderzoek-gebeurtenissen-rusthof-afgerond

Heeft u vragen die specifiek gaan over het onderzoek, het eindverslag of de aanbevelingen? Stel deze dan rechtstreeks aan de Nationale Ombudsman:

  • Per e-mail: rusthof@nationaleombudsman.nl (dit kan tot en met 31 december 2021)
  • Telefonisch : op gratis telefoonnummer 0800 - 33 55 555. (op werkdagen van 9.00 – 17.00 uur)

Reactie van het college

De ombudsman trekt duidelijke conclusies als het gaat om de afweging die is gemaakt in de toestemming en het feit dat niet alle aangeleverde informatie is gecontroleerd op volledigheid en betrouwbaarheid. De conclusies zijn hard bij ons college binnengekomen. Wat ons nog het meeste raakt is de conclusie dat wij het contact met een aantal nabestaanden, waaronder met name ouders zijn verloren, rond het moment dat we de ombudsman hebben gevraagd dit onderzoek te doen. Dit spijt ons zeer. We vonden het juist voor u als nabestaande van belang dat er maximale transparantie zou komen met een onafhankelijke reconstructie en oordeel over ons handelen. Zodat wij niet zelf ons handelen zouden beoordelen. Lopende het onderzoek van de ombudsman bleek dat er aanleiding was om zelf een intern onderzoek op te starten naar de volledigheid van informatie. We hebben op basis van vertrouwen in de gemeente informatie over de gebeurtenis opgehaald. Werken vanuit vertrouwen is ons vertrekpunt en absolute voorwaarde als je bij een overheid werkt. Toen we tijdens dit interne onderzoek nieuwe informatie vonden hebben wij dat contact weer gezocht.

Wij zijn als college verantwoordelijk voor wat er is gebeurd. Toen er twijfel ontstond over de compleetheid van de informatie, zijn wij direct een intern onderzoek gestart. Nu gaan we met een hoge prioriteit aan de slag met alle aanbevelingen van de ombudsman. Wij willen niets liever dan het contact en vertrouwen herstellen met de nabestaanden die zich niet meer gehoord en gezien voelen.

Brief aan nabestaanden

Nabestaanden zijn over de publicatie van het eindverslag geïnformeerd:

Publicatie documenten Wob-verzoek

Naar aanleiding van het Wob-verzoek zijn de documenten en camerabeelden na verstrekking aan de aanvrager openbaar. De documenten kunt u bekijken op de pagina Wob-verzoek berichtgeving Rusthof.

Achtergrond

Het bezoek vond plaats met toestemming van de directeur van Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort. Het bezoek is niet van te voren afgestemd met nabestaanden. En ook is er niet van te voren over gecommuniceerd.

Het bezoek is ontdekt door een ouder van een overleden kind. Die vond een achtergebleven camera van de groep van 6 mensen met daarop verschillende filmbeelden. Ook beelden van een paar seconden van het bezoek op 11 september 2021. De ouder herkende op de beelden het kinderhof van begraafplaats Rusthof. Over deze vondst heeft de ouder een brief gestuurd aan de burgemeester, de wethouder en de gemeenteraad. De brief is ook bij de media terecht gekomen. Dit heeft geleid tot diverse artikelen in de media. Hierdoor ontstond veel onrust, vooral bij ouders van overleden kinderen. Ook bij andere nabestaanden riep deze gebeurtenis vele vragen op. 

Op deze pagina vindt u nadere informatie.

Brieven aan rechthebbenden van een graf

Op 12 en 13 oktober 2021 heeft de burgemeester de rechthebbenden van een graf een eerste brief gestuurd om hen te informeren over deze gebeurtenis. Nabestaanden die aangaven dat ze op de hoogte gehouden willen worden ontvingen onderstaande brieven.

Bijlagen bij brief 2 december:

Brieven en rapportage 17 december:

Informatiebijeenkomst voor ouders van kinderen

Naar aanleiding van reacties van ouders van overleden kinderen is contact met hen gezocht. Zij gaven aan behoefte te hebben aan een gesprek met de burgemeester en de directeur van de begraafplaats. Die bijeenkomst is geweest op 14 oktober 2021. Circa zeventig ouders maakten van deze gelegenheid gebruik om hun gevoelens te uiten en vragen te stellen.

Tijdens deze bijeenkomst is een aantal vervolgacties afgesproken.

Onafhankelijk onderzoek

Er is nog veel onduidelijk over wat er precies is gebeurd. Daarom heeft de gemeente de Nationale Ombudsman gevraagd een onafhankelijk onderzoek te doen. De Nationale Ombudsman heeft aangegeven dit te willen doen. De resultaten van het onderzoek zijn op 17 december door de Nationale ombudsman gepubliceerd.

Camerabeelden

Aanvankelijk was het de bedoeling om voor nabestaanden die dat willen een moment te organiseren we een moment om de beelden op de gevonden camera te bekijken. Naar aanleiding van het Wob-verzoek zijn de documenten en camerabeelden na verstrekking aan de aanvrager openbaar. U vindt hier de vier filmfragmenten die op 11 september opgenomen zijn, video 2, 3 en 4 zijn op de Rusthof opgenomen. Hierbij zijn personen en stemmen van personen die in beeld en tot specifieke graven herleidbare kenmerken onherkenbaar gemaakt.

  • Video 1: (download) Dit filmpje waarop een persoon staat die iets zegt is echter niet op Rusthof opgenomen, maar wel op 11 september (uit rapportage ombudsman, bijlage 1 pagina 14).
  • Video 2: (download)
  • Video 3: (download)
  • Video 4: (download)

Vragen en antwoordenlijst

Van de gestelde vragen is een lijst gemaakt. Hieraan zijn voor zover mogelijk antwoorden toegevoegd.

Gesprek met de groep van 6 mensen

Uit contacten met nabestaanden weten we dat er ook behoefte is aan een gesprek met de groep van zes mensen die onderzoek hebben gedaan op begraafplaats Rusthof. Dit gesprek willen wij ook organiseren als de groep daarmee instemt. Op het moment dat de Nationale Ombudsman zijn onderzoek heeft afgerond zoeken we een moment voor diegenen die daar op dat moment nog behoefte aan hebben.

Opstellen van huisregels voor het gebruik van Rusthof

De Nationale ombudsman beveelt het college aan een breed maatschappelijk gesprek te organiseren over het karakter van de begraafplaats en welke activiteiten daar passend zijn. Onderdeel van dit gesprek zou moeten hoe in de toekomst verzoeken die Rusthof ontvangt worden afgehandeld en wie daarbij betrokken moeten zijn. Met deze aanbeveling gaan we met hoge prioriteit aan de slag.

Contact met Openbaar Ministerie

Afgesproken is contact te hebben met het Openbaar Ministerie om uit te zoeken of er sprake zou kunnen zijn van grafschennis. Omdat er inmiddels aangiften zijn gedaan bij het Openbaar Ministerie wachten wij de beoordeling daarvan af.

Vragen?

Mail burgemeester@amersfoort.nl

of bel het Klantcontactcentrum

14 033