Bijeenkomst groep van 6 mensen op begraafplaats Rusthof

Op 11 september 2021 bezocht een groep van 6 mensen met interesse in spiritualiteit de begraafplaats Rusthof buiten openingstijden. Tussen 20.00 uur en 23.30 uur deed deze groep daar onderzoek naar energieën van overledenen. De Nationale Ombudsman deed onderzoek naar de gebeurtenis en publiceerde zijn bevindingen en aanbevelingen op 17 december 2021.

Update 28 januari 2022

Vervolgstappen

De gemeente gaat aan de slag met vervolgstappen. Nabestaanden zijn hierover per brief of e-mail geïnformeerd. Hierin vragen we of ze:

 • in gesprek willen met de groep onderzoekers
 • mee willen denken over nieuwe kaders voor activiteiten op de begraafplaats
 • of er nog andere vragen zijn of dat er nog behoefte is aan contact met één van de bestuurders

Na ontvangst van de reacties worden de belangstellenden uitgenodigd.

  Publicatie documenten Wob-verzoek

  Naar aanleiding van het Wob-verzoek zijn de documenten en camerabeelden na verstrekking aan de aanvrager openbaar. De documenten kunt u bekijken op de pagina Wob-verzoek berichtgeving Rusthof.

  Achtergrond

  Het bezoek vond plaats met toestemming van de directeur van Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort. Het bezoek is niet van te voren afgestemd met nabestaanden. En ook is er niet van te voren over gecommuniceerd.

  Het bezoek is ontdekt door een ouder van een overleden kind. Die vond een achtergebleven camera van de groep van 6 mensen met daarop verschillende filmbeelden. Ook beelden van een paar seconden van het bezoek op 11 september 2021. De ouder herkende op de beelden het kinderhof van begraafplaats Rusthof. Over deze vondst heeft de ouder een brief gestuurd aan de burgemeester, de wethouder en de gemeenteraad. De brief is ook bij de media terecht gekomen. Dit heeft geleid tot diverse artikelen in de media. Hierdoor ontstond veel onrust, vooral bij ouders van overleden kinderen. Ook bij andere nabestaanden riep deze gebeurtenis vele vragen op. 

  Op deze pagina vindt u nadere informatie.

  Brieven aan rechthebbenden van een graf

  Op 12 en 13 oktober 2021 heeft de burgemeester de rechthebbenden van een graf een eerste brief gestuurd om hen te informeren over deze gebeurtenis. Nabestaanden die aangaven dat ze op de hoogte gehouden willen worden ontvingen onderstaande brieven.

  Bijlagen bij brief 2 december:

  Brieven en rapportage 17 december:

  Informatiebijeenkomst voor ouders van kinderen

  Naar aanleiding van reacties van ouders van overleden kinderen is contact met hen gezocht. Zij gaven aan behoefte te hebben aan een gesprek met de burgemeester en de directeur van de begraafplaats. Die bijeenkomst is geweest op 14 oktober 2021. Circa zeventig ouders maakten van deze gelegenheid gebruik om hun gevoelens te uiten en vragen te stellen.

  Tijdens deze bijeenkomst is een aantal vervolgacties afgesproken.

  Onafhankelijk onderzoek

  Vanwege de onduidelijkheid over wat er precies is gebeurd vroeg de gemeente de Nationale Ombudsman een onafhankelijk onderzoek te doen. De resultaten van het onderzoek zijn op 17 december 2021 door de Nationale ombudsman gepubliceerd.

  Reactie van het college op eindverslag ombudsman

  De ombudsman trekt duidelijke conclusies als het gaat om de afweging die is gemaakt in de toestemming en het feit dat niet alle aangeleverde informatie is gecontroleerd op volledigheid en betrouwbaarheid. De conclusies zijn hard bij ons college binnengekomen. Wat ons nog het meeste raakt is de conclusie dat wij het contact met een aantal nabestaanden, waaronder met name ouders zijn verloren, rond het moment dat we de ombudsman hebben gevraagd dit onderzoek te doen. Dit spijt ons zeer. We vonden het juist voor u als nabestaande van belang dat er maximale transparantie zou komen met een onafhankelijke reconstructie en oordeel over ons handelen. Zodat wij niet zelf ons handelen zouden beoordelen. Lopende het onderzoek van de ombudsman bleek dat er aanleiding was om zelf een intern onderzoek op te starten naar de volledigheid van informatie. We hebben op basis van vertrouwen in de gemeente informatie over de gebeurtenis opgehaald. Werken vanuit vertrouwen is ons vertrekpunt en absolute voorwaarde als je bij een overheid werkt. Toen we tijdens dit interne onderzoek nieuwe informatie vonden hebben wij dat contact weer gezocht.

  Wij zijn als college verantwoordelijk voor wat er is gebeurd. Toen er twijfel ontstond over de compleetheid van de informatie, zijn wij direct een intern onderzoek gestart. Nu gaan we met een hoge prioriteit aan de slag met alle aanbevelingen van de ombudsman. Wij willen niets liever dan het contact en vertrouwen herstellen met de nabestaanden die zich niet meer gehoord en gezien voelen.

  Camerabeelden

  Aanvankelijk was het de bedoeling om voor nabestaanden die dat willen een moment te organiseren om de beelden op de gevonden camera te bekijken. Naar aanleiding van het Wob-verzoek kon u van 17 december 2021 tot 31 januari 2022 hier de camerabeelden bekijken. De beelden zijn 6 weken gepubliceerd om inzicht te geven in wat er is gebeurd, naast wat het rapport van de Nationale Ombudsman daarover beschrijft.
  Het gaat om 4 filmfragmenten die op 11 september 2021 opgenomen zijn, waarvan 3 op de Rusthof. Hierbij zijn personen en stemmen van personen die in beeld zijn en tot specifieke graven herleidbare kenmerken onherkenbaar gemaakt.
  Heeft u vragen over de camerabeelden? Stel ze dan aan ons via de aangegeven contactmogelijkheden.

  Vragen en antwoordenlijst

  Van de gestelde vragen is een lijst gemaakt. Hieraan zijn voor zover mogelijk antwoorden toegevoegd.

  Gesprek met de groep van 6 mensen

  Uit contacten met nabestaanden weten we dat er ook behoefte is aan een gesprek met de groep van zes mensen die onderzoek hebben gedaan op begraafplaats Rusthof. In de brief van 28 januari aan nabestaanden lichten wij toe op welke wijze het gesprek kan plaatsvinden en vragen wij hen belangstelling hiervoor kenbaar te maken. Zij ontvangen dan een uitnodiging.

  Opstellen van huisregels voor het gebruik van Rusthof

  De Nationale ombudsman beveelt het college aan een breed maatschappelijk gesprek te organiseren over het karakter van de begraafplaats en welke activiteiten daar passend zijn. Onderdeel van dit gesprek zou moeten hoe in de toekomst verzoeken die Rusthof ontvangt worden afgehandeld en wie daarbij betrokken moeten zijn. Met deze aanbeveling gaan we met hoge prioriteit aan de slag. In de brief van 28 januari aan nabestaanden vragen wij hen aan ons te laten weten of zij hierover mee willen denken. Zij worden dan nader geïnformeerd over de mogelijkheden.

  Contact met Openbaar Ministerie

  Afgesproken is contact te hebben met het Openbaar Ministerie om uit te zoeken of er sprake zou kunnen zijn van grafschennis. Omdat er inmiddels aangiften zijn gedaan bij het Openbaar Ministerie wachten wij de beoordeling daarvan af.

  Vragen?

  Mail burgemeester@amersfoort.nl

  of bel het Klantcontactcentrum

  14 033