Begrotingssubsidie

Op deze pagina kun je een begrotingssubsidie aanvragen.

Via onderstaande knop kun je een begrotingssubsidie aanvragen. Deze aanvraagknop is niet bedoeld voor subsidies die vallen onder een specifieke subsidieregeling. Ga hiervoor naar het aanvraagformulier van deze betreffende regeling.

AANVRAAG

De subsidieaanvraag dient bevoegd te zijn ondertekend. Om de aanvraag te kunnen doen, heb je het volgende nodig:

  • Ondertekende aanbiedingsbrief (ondertekend door bevoegd persoon)
  • Prestatievoorstel/activiteitenplan voor het jaar waarop de subsidie betrekking heeft
  • Begroting voor het jaar waarop de subsidie betrekking heeft (bij aanvraag boven € 125.000,-- moet deze voorzien zijn van een risicoparagraaf)
  • De bijbehorende meerjarenbegroting met toelichting
  • Indien nog niet in bezit van de gemeente of als onderstaande documenten gewijzigd zijn:

- statuten of reglement

- bestuurssamenstelling

- uittreksel Kamer van Koophandel

Meer informatie

Zie de begrotingsrichtlijnenbrief voor meer toelichting op bovenstaande stukken