Amersfoort werkt aan een inclusieve stad

Samen met partners, professionals, vrijwilligers en andere inwoners werkt de gemeente Amersfoort aan het vergroten van de kansengelijkheid, preventie en de ondersteuning en zorg in de wijken. Zo zorgt Amersfoort er nog beter voor dat elke inwoner zich thuis voelt in onze stad. Waar iedereen op zijn eigen manier meedoet en waar er voor iedereen die dat nodig heeft passende ondersteuning is. In een inclusieve stad hoort iedereen erbij.

Amersfoort werkt aan een inclusieve stad

Beleidskader

Hoe Amersfoort aan een inclusieve stad gaat werken staat in het Beleidskader Amersfoort Inclusieve Stad 2021-2026. Dat is op 23 maart 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Daarin staan de doelen en ambities als het gaat om ondersteuning, (jeugd)zorg, onderwijs, minimabeleid, participatie, toeleiding naar werk, diversiteit, antidiscriminatie en sociale veiligheid in Amersfoort.

Lees meer over de speerpunten uit het beleidskader.

Werk in uitvoering

In Amersfoort werken we al intensief samen aan een inclusieve stad. Daarvoor zijn en worden bijvoorbeeld uitvoeringsprogramma’s opgesteld. Hieronder vind je informatie over verschillende thema’s:

Informatie over hulp, zorg, onderwijs en jeugd voor inwoners

Denktank Inclusieve Stad

De gemeente Amersfoort vindt de ervaringen van inwoners belangrijk bij het verbeteren van beleid en de uitvoering daarvan. In de Denktank Inclusieve Stad zitten betrokken stadsgenoten die hun kennis en ervaringen delen en advies geven aan de gemeente over sociale thema's. Met als doel: een stad waarin iedereen mee kan doen.

Ga voor meer informatie naar de webpagina van de denktank of stuur een e-mail naar inclusievestad@amersfoort.nl.

Nieuwsbrief Inclusieve Stad

Werk je in of rond het sociaal domein? Of ben je gewoon geïnteresseerd in de ontwikkelingen wat betreft ‘Amersfoort inclusieve stad’? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief Inclusieve stad.