Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt

Bedrijven en (private) onderwijsinstellingen kunnen de subsidie Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt aanvragen. Met deze subsidieregeling laten we het onderwijs in de regio Amersfoort beter aansluiten op de vraag van werkgevers.

Aanvragen

Aanvragen voor het Toekomstfonds Onderwijs Arbeidsmarkt konden tot en met 1 april 2022 worden ingediend. Er is in totaal € 200.000 beschikbaar, per project maximaal € 30.000,- (voor eenjarige projecten) of € 40.000 (voor tweejarige projecten) op basis van cofinanciering.

Nodig bij de aanvraag

Bij de aanvraag is nodig:

 • Een projectplan in vast format. Dat kun je hieronder downloaden.
 • Een begroting in vast format. Dat kun je hieronder downloaden.
 • Een projectplanning in eigen format. Het project mag maximaal 2 schooljaren duren vanaf het moment dat de subsidie wordt beschikt.
 • Een kopie van de meest recente oprichtingsakte of statuten (als jouw organisatie die heeft).
 • Een uittreksel van de KvK.
 • Van elk van de initiatiefnemers een ingevulde en ondertekende Eigen verklaring Toekomstfonds Onderwijs Arbeidsmarkt. De verklaring kun je hieronder downloaden.

Waarvoor subsidie

Samen met partners uit onderwijs en bedrijfsleven heeft de gemeente een agenda met 4 speerpunten opgesteld. Daaraan willen de 3 partijen samen werken. Het Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt is bedoeld om nieuwe samenwerkingsinitiatieven te stimuleren. Deze richten zich op 1 of meer van de volgende 4 speerpunten:

 • Verhogen van perspectieven op de arbeidsmarkt voor minder kansrijke jongeren op voortgezet onderwijs en mbo
 • Snellere en betere match van stages en leerbanen bij mkb-bedrijven
 • Vergroten van enthousiasme en instroom van jongeren voor sectoren waar personeelstekorten zijn of dreigen
 • Meer inbreng van kennis uit de praktijk in opleidingen

Bekijk de volledige regeling Samen werken aan betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt op de website Overheid.nl.

Voorwaarden van de regeling

 • De aanvraag wordt ingediend door een samenwerkingsverband van tenminste 1 (private) onderwijsinstelling (geen primair onderwijs) en tenminste 1 bedrijf.
 • De activiteiten zijn gericht op 1 of meer van de speerpunten.
 • De uitvoering van de projectplanning (activiteitenplan) levert een aantoonbare positieve bijdrage aan de speerpunten die van toepassing zijn op het initiatief.
 • De activiteiten vinden plaats binnen de regio Amersfoort en starten in 2022. De activiteiten hebben een looptijd van 1 of 2 schooljaren.
 • Er is een duidelijk en compleet projectplan met bewijs van eigen middelen. De gemeente draagt maximaal 50% bij aan de activiteiten. De subsidie bedraagt maximaal € 30.000,- bij projecten van 1 schooljaar en maximaal € 40.000,- bij projecten van 2 schooljaren.  
 • De projectplanning (activiteitenplan) beschrijft helder en compleet hoe, wanneer, met welke partners, welke activiteiten en welke middelen wordt bijgedragen aan een of meer speerpunten.

Afhandeling aanvraag

De Adviescommissie Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt beoordeelt het initiatief. Deze adviesgroep bestaat uit 3 externe leden. Zij hebben elk een expertise in het onderwijsveld, het bedrijfsleven en/of een overheidsorganisatie.

De commissie brengt een advies uit aan het college van B&W van de gemeente. Bij meerdere aanvragen gebeurt dit op volgorde van kwaliteit van het plan en het belang voor de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Tenslotte wordt gekeken naar het beschikbare budget (subsidieplafond).

Je krijgt binnen 3 maanden na de sluiting van de indieningtermijn schriftelijk bericht of je in aanmerking komt voor subsidie. Bij een positief besluit wordt de subsidiebeschikking direct meegestuurd.

De subsidie wordt voor de duur van het project verleend. De betaling gebeurt grotendeels bij wijze van voorschot. De verdeling van de aangevraagde gelden is:

 • 80% bij aanvang van de activiteiten, bij wijze van voorschot
 • 20% aan het einde van de looptijd van de activiteiten, bij vaststelling van de subsidie

Speerpunten en voorbeelden

Benieuwd naar voorbeelden van (private) onderwijsinstellingen of bedrijven die eerder al gebruik hebben gemaakt van de subsidieregeling? Kijk op Samen werken aan betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Contact

Vragen? Stuur dan een e-mail naar onderwijs-arbeidsmarkt@amersfoort.nl.