Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt

Algemeen

Bedrijven en (private) onderwijsinstellingen kunnen de subsidie Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt aanvragen. Met deze subsidieregeling laten we het onderwijs in de regio Amersfoort beter aansluiten op de vraag van werkgevers.

Aansluiting Onderwijs op Arbeidsmarkt

Scholing dat meer aansluit op het toekomstige werkveld vergroot de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt. Bedrijven komen hierdoor makkelijker aan geschikte arbeidskrachten, waardoor zij kunnen groeien in het aantal en aanbod aan producten en diensten. Dit biedt onze regio economische kansen.

Opzet Toekomstfonds

Om de aansluiting tussen scholen en werkgevers te verbeteren hebben partners uit onderwijs, bedrijfsleven en de gemeente een agenda met 4 speerpunten opgesteld. Het Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt is bedoeld om nieuwe samenwerkingsinitiatieven te stimuleren. Deze richten zich op 1 of meer van de volgende 4 speerpunten:

 1. Verhogen van perspectieven op de arbeidsmarkt voor minder kansrijke jongeren op voortgezet onderwijs en mbo
 2. Snellere en betere match van stages en leerbanen bij mkb-bedrijven
 3. Vergroten van enthousiasme en instroom van jongeren voor sectoren waar personeelstekorten zijn of dreigen
 4. Meer inbreng van kennis uit de praktijk in opleidingen

Scholen en werkgevers werken al langer aan verbetering van de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. De projecten uit 2016, 2017, 2018 en 2019 zijn inmiddels afgerond. Dankzij het Toekomstfonds zijn veel positieve resultaten bereikt. Meer informatie over de lopende projecten vind je onderaan deze pagina.

Voorbeelden

Leaphy Robotica   

Het project LEAPHY Robotica draait om het enthousiasmeren van leerlingen voor robotica. Hierbij gaat het om alle leerlingen van alle leerlagen: het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het MBO. Om te enthousiasmeren is LEAPHY volop bezig met de ontwikkeling van een onderwijsprogramma. In dit programma spelen duurzaamheid, peer-to-peer onderwijs en onderlinge samenwerking tussen scholen en het bedrijfsleven een belangrijke rol.

Meer over dit project: https://www.leaphy.nl/

Schroevendraaier en elektra draden

Green Outlet Store  

Duurzaam, ondernemend, vakkundig en verbindend. Dat zijn de kernwaarden van de Green Outlet Store in Amersfoort. In de duurzame winkel worden allerlei spullen verkocht, waaronder tweedehands partijgoederen en vintage kleding.  

Naast duurzaamheid en hergebruik draait het in de Green Outlet Store ook om leren. Het zijn namelijk de studenten van de Retailopleiding MBO Amersfoort die de winkel draaiende houden. De studenten zijn verantwoordelijk voor alles in de winkel: van inkoop tot promotie en van prijsstelling tot het contact met leveranciers.

Meer over dit project: https://greenoutletamersfoort.nl/

Drie jonge mensen staan achter een toonbank. Achter de mensen staat een groen scherm met daarop de tekst: GO Green Outlet

Eén uur voor de toekomst                                         

Eén uur voor de toekomst en U-Tech willen samen jongeren in de gemeenten Amersfoort kennis laten maken met de wereld van technologie. Dit doen zij door hen te informeren over de veelzijdigheid van ICT, jongeren de kans te bieden om een kijkje te nemen in de praktijk en door een ICT-challenge te organiseren voor middelbare scholieren.

Binnen het project Eén uur voor de toekomst wordt het stereotype beeld over de ICT doorbroken en worden jongeren in de gemeente Amersfoort enthousiast gemaakt voor dit veelzijdige vak. Eén uur voor de toekomst wil zoveel mogelijk jongeren de kans geven om hun talenten te ontdekken en interesses te ontwikkelen, ongeacht hun leeftijd, achtergrond en opleidingsniveau.  

Meer over dit project: https://eenuurvoordetoekomst.nl/

Aanvragen subsidie

Aanvragen voor het Toekomstfonds Onderwijs Arbeidsmarkt kunnen tot en met 1 april 2023 worden ingediend. Er is in totaal € 200.000 beschikbaar. Per project maximaal € 30.000,- (voor eenjarige projecten) of € 40.000 (voor tweejarige projecten) op basis van cofinanciering.
De a
anvraag voor de subsidie kan worden ingediend door de aanvraag (inclusief benodigde documentatie) te mailen naar
onderwijs-arbeidsmarkt@amersfoort.nl.

Benodigdheden voor aanvraag

 • Een projectplan in vast format (zie Aanvraagdocumenten)
 • Een begroting in vast format (zie Aanvraagdocumenten) 
 • Een projectplanning in eigen format;
  Het project mag maximaal 2 schooljaren duren vanaf het moment dat de subsidie wordt beschikt
 • Een kopie van de meest recente oprichtingsakte of statuten (als jouw organisatie die heeft)
 • Een uittreksel van de KvK
 • Van elk van de initiatiefnemers een ingevulde en ondertekende Eigen verklaring Toekomstfonds Onderwijs Arbeidsmarkt (zie Aanvraagdocumenten)

Voorwaarden regeling

De subsidieregeling Toekomstfonds Onderwijs Arbeidsmarkt kent de volgende voorwaarden:

 • De aanvraag wordt ingediend door een samenwerkingsverband van tenminste 1 (private) onderwijsinstelling (geen primair onderwijs) en tenminste 1 bedrijf
 • De activiteiten zijn gericht op 1 of meer van de speerpunten uit de agenda onderwijs en arbeidsmarkt
 • De uitvoering van de projectplanning (activiteitenplan) levert een aantoonbare positieve bijdrage aan de speerpunten die van toepassing zijn op het initiatief
 • De activiteiten vinden plaats binnen de regio Amersfoort en starten in 2022. De activiteiten hebben een looptijd van 1 of 2 schooljaren
 • Er is een duidelijk en compleet projectplan met bewijs van eigen middelen. De gemeente draagt maximaal 50% bij aan de activiteiten. De subsidie bedraagt maximaal € 30.000,- bij projecten van 1 schooljaar en maximaal € 40.000,- bij projecten van 2 schooljaren

Bekijk de volledige regeling op de website Overheid.nl.

Afhandeling aanvraag

De Adviescommissie Toekomstfonds Onderwijs-Arbeidsmarkt beoordeelt het initiatief. Deze adviesgroep bestaat uit 3 externe leden. Zij hebben elk een expertise in het onderwijsveld, het bedrijfsleven en/of een overheidsorganisatie.

De commissie brengt een advies uit aan het college van B&W van de gemeente. Bij meerdere aanvragen gebeurt dit op volgorde van kwaliteit van het plan en het belang voor de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Tenslotte wordt gekeken naar het beschikbare budget (subsidieplafond).

Je krijgt binnen 3 maanden na de sluiting van de indieningtermijn schriftelijk bericht of je in aanmerking komt voor subsidie. Bij een positief besluit wordt de subsidiebeschikking direct meegestuurd.

De subsidie wordt voor de duur van het project verleend. De betaling gebeurt grotendeels bij wijze van voorschot. De verdeling van de aangevraagde gelden is:

 • 80% bij aanvang van de activiteiten, bij wijze van voorschot
 • 20% aan het einde van de looptijd van de activiteiten, bij vaststelling van de subsidie

Contact

Vragen? Stuur dan een e-mail naar onderwijs-arbeidsmarkt@amersfoort.nl.

logo's aansluiting onderwijs arbeidsmarkt