Inburgeren in Amersfoort

Welkom in Amersfoort! Binnenkort komt u hier wonen, of u woont hier al. Veel is dus nieuw voor u. De gemeente Amersfoort vindt het belangrijk dat u zich snel thuis voelt. Dat u mee kan doen met de andere inwoners van Amersfoort. Met andere woorden: dat u inburgert. De regels hiervoor staan in de Wet Inburgering. Deze wet geldt voor u. Maar wat staat er allemaal in deze wet? En wat betekent dat voor u? Voor de inburgering werkt de gemeente samen met Integratiewerk. Deze organisatie weet wat u moet doen en helpt u bij de inburgering. Integratiewerk nodigt u zo snel mogelijk uit voor een gesprek. Als u vragen hebt die niet kunnen wachten, kunt u Integratiewerk bereiken via telefoon: 033-4619520 of e-mail: info@integratiewerk.nl.

Lees meer

Integratiewerk

Voor de inburgering werkt de gemeente Amersfoort samen met de stichting Integratiewerk. Deze organisatie heeft veel ervaring met inburgering. Als u meer wilt weten, dan vindt u dat op hun website: www.integratiewerk.nl

Verblijfsrecht

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) bepaalt of u in Nederland mag blijven, dat heet verblijfsrecht. Meer informatie vindt u op de website van de IND.

Inburgeringsplicht

Als u verblijfsrecht hebt gekregen, bepaalt DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) of u verplicht bent om in te burgeren. U krijgt daar een brief over. Meer informatie vindt u hier: https://www.inburgeren.nl/

Als u deze verplichting heeft, valt u onder de Wet Inburgering. De gemeente Amersfoort is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet.

Website Integratiewerk