Tegemoetkoming energiekosten voor mkb

Algemeen

De subsidieregeling om ondernemers eenmalig financieel tegemoet te komen voor de gestegen energielasten is gesloten. Mkb'ers konden uiterlijk 14 januari 2023 de subsidie aanvragen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de regeling moest je als ondernemer voldoen aan de gestelde voorwaarden. Een paar van deze voorwaarden waren:

 • Subsidie kan worden aangevraagd door een ondernemer die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Subsidie wordt verstrekt als uit de aanvraag blijkt dat:
  • de aanvrager een onderneming heeft waarin minimaal 2 en maximaal 49 personen weken, inclusief eigena(a)r(en).
  • er sprake is van een stijging van energiekosten door prijsstijgingen. 

De volledige voorwaarden zijn te vinden in het collegebesluit van 23 november 2022.

Berekening subsidiebedrag

Het subsidiebedrag werd als volgt berekend:

Het verschil tussen de hoogste en laagste prijs per eenheid elektra en/of gas wordt vermenigvuldigd met het verbruik. Van dit bedrag wordt vervolgens de helft genomen om te komen tot een periode van 6 maanden (half jaar). Van deze uitkomst wordt vervolgens 50 % gesubsidieerd.

Rekentool

Met de rekentool kun je uitrekenen voor welk bedrag per pand je in aanmerking komt voor subsidie. De rekentool is een hulpmiddel. Daaraan kunnen geen rechten worden ontleend en het is geen vervanger van de gegevens die je moet aanleveren.

Let op: in totaal moet jouw aangevraagde subsidiebedrag minimaal € 1000,- zijn. Als je voor meerdere panden subsidie aanvraagt, moet je meerdere keren de rekentool invullen en de bedragen zelf optellen. 

Houd deze gegevens bij de hand:

 • Een duidelijk leesbare kopie van de energie-eindafrekening 2021 met daarop het verbruik weergegeven in kWh voor elektriciteit en m3 voor gas.
 • Een overzicht van de energieleverancier met daarop het laagste bedrag per eenheid elektra (kWh) en gas (m3) (inclusief energiebelasting en Opslag Duurzame Energie, exclusief btw) van het jaar 2022 van de energieleverancier.
 • Een overzicht van de energieleverancier met daarop het hoogste bedrag per eenheid elektra (kWh) en gas (m3) (inclusief energiebelasting en Opslag Duurzame Energie, exclusief btw) van het jaar 2022 van de energieleverancier.
 • Het Kamer van Koophandel-vestigingsnummer van het pand.
 • Een overzicht van eventueel ontvangen staatssteun voor de jaren 2019, 2020, 2021 en 2022 voor de de-minimisverklaring*.

Ben je in 2022 gestart met een nieuw bedrijf? Stuur dan een bewijs mee van de startdatum van het bedrijf en de ingeschatte volumes voor elektriciteit en gas voor 2022 van de energieleverancier(s).

Goed om te weten

 • Een subsidie wordt niet verstrekt als het totale subsidiebedrag lager is dan € 1.000,-.
 • Het maximale subsidiebedrag per pand is € 7.000,- met een maximum van € 21.000,-.
 • Er wordt voor maximaal 5 panden subsidie verleend.

Het subsidieplafond van de regeling is € 500.000. Het verstrekken van subsidie gebeurt op volgorde van ontvangst van complete aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen, totdat het subsidieplafond is bereikt.

*In een de-minimisverklaring laat een ondernemer zien welke de-minimissteun in de laatste belastingjaren en het lopende belastingjaar is ontvangen. Op basis van deze verklaring kan worden beoordeeld of de aanvrager nog subsidie mag ontvangen.