Tegemoetkoming energiekosten voor mkb

De gemeente stelt een subsidieregeling open om ondernemers eenmalig financieel tegemoet te komen voor de gestegen energielasten. Een ondernemer die aan de voorwaarden voldoet, kan een eenmalige subsidie krijgen van minimaal € 1.000 tot maximaal € 7.000 per pand (maximaal 5 panden). Het subsidiebedrag zal nooit hoger zijn dan € 21.000. De regeling staat open tussen 24 november 2022 en uiterlijk 14 januari 2023. De regeling sluit eerder als het subsidieplafond van € 500.000 voor die tijd is bereikt.

Aanvragen

Lees voordat je het aanvraagformulier invult eerst de voorwaarden waaraan je moet voldoen en hoe je de berekening voor de subsidie maakt. Die informatie lees je op deze pagina.

Ga naar het aanvraagformulier

Aanvragen

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de regeling moet je als ondernemer voldoen aan de gestelde voorwaarden. Enkele van deze voorwaarden zijn:

 • Subsidie kan worden aangevraagd door een ondernemer die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
 • Subsidie wordt verstrekt als uit de aanvraag blijkt dat:
  • de aanvrager een onderneming uitoefent waarin minimaal 2 en maximaal 49 personen -inclusief eigena(a)r(en)- werkzaam zijn;
  • er sprake is van een stijging van energiekosten door prijsstijgingen. 

De volledige voorwaarden zijn te vinden in het collegebesluit van 23 november 2022.

Berekening subsidiebedrag

Het subsidiebedrag wordt als volgt berekend:

Het verschil tussen de hoogste en laagste prijs per eenheid elektra en/of gas wordt vermenigvuldigd met het verbruik. Van dit bedrag wordt vervolgens de helft genomen om te komen tot een periode van 6 maanden (half jaar). Van deze uitkomst wordt vervolgens 50 % gesubsidieerd.

Rekentool

Met onderstaande rekentool kun je uitrekenen voor welk bedrag per pand je in aanmerking komt voor subsidie. De rekentool is een hulpmiddel, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend en is geen vervanger van de door jou aan te leveren gegevens.

Let op: in totaal moet jouw aangevraagde subsidiebedrag minimaal € 1000,- te zijn. Als je voor meerdere panden subsidie aanvraagt, zul je meerdere keren onderstaande rekentool moeten invullen en de bedragen zelf moeten optellen.

Houd deze gegevens bij de hand:

 • Een duidelijk leesbare kopie van de energie-eindafrekening 2021 met daarop het verbruik weergegeven in kWh voor elektriciteit en m3 voor gas;
 • een overzicht van de energieleverancier met daarop het laagste bedrag per eenheid elektra (kWh) en gas (m3) (inclusief energiebelasting en Opslag Duurzame Energie, exclusief btw) van het jaar 2022 van de energieleverancier;
 • een overzicht van de energieleverancier met daarop het hoogste bedrag per eenheid elektra (kWh) en gas (m3) (inclusief energiebelasting en Opslag Duurzame Energie, exclusief btw) van het jaar 2022 van de energieleverancier;
 • het Kamer van Koophandel-vestigingsnummer van het pand;
 • een overzicht van eventueel ontvangen staatssteun voor de jaren 2019, 2020, 2021 en 2022 voor de de-minimisverklaring*.

Ben je in 2022 gestart met een nieuw bedrijf? Stuur dan een bewijs mee van de startdatum van het bedrijf en de ingeschatte volumes voor elektriciteit en gas voor 2022 van de energieleverancier(s).

Goed om te weten

 • Een subsidie wordt niet verstrekt als het totale subsidiebedrag lager is dan € 1.000,-
 • Het maximale subsidiebedrag per pand bedraagt € 7.000,- met een maximum van  € 21.000,-
 • Er wordt voor maximaal 5 panden subsidie verleend.

Het subsidieplafond van de regeling bedraagt € 500.000. Het verstrekken van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen, totdat het subsidieplafond is bereikt.

*In een de-minimisverklaring laat een ondernemer zien welke de-minimissteun in de laatste belastingjaren en het lopende belastingjaar is ontvangen. Op basis van deze verklaring kan worden beoordeeld of de aanvrager nog subsidie mag ontvangen.